Slide

Ajankohtaista

8 kesäkuun, 2018

Monetra Pohjois-Savo etsii uusia toimitiloja Kuopiosta

Pohjois-Savossa uuden muodostettavan palvelukeskuksen rakentaminen etenee. Tahe Pohjois-Savo -projektin ohjausryhmä ja projektiryhmä kokoontuivat Ouluun Monetralle toukokuun lopussa hiomaan projektisuunnitelmaa sekä linjaamaan projektissa valmisteltuja asioita. Ohjausryhmä hyväksyi listauksen vuoden 2019 alussa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä siirtyvistä toiminnoista ja siten tulevista palveluista. Muu palvelutarjonta pysyy tässä vaiheessa entisellään ja yhtiö jatkaa nykyisten asiakasomistajien palvelutuotantoa asiakkaan tarpeet huomioiden.

Ohjausryhmä linjasi myös, että muodostettavan yhtiön tähtäimessä on kokonaan uudet tilat, jotka suunnitellaan yhtiön tarpeisiin ja jotka sijaitsevat logistisesti hyvällä paikalla Kuopion kaupungin keskustan alueella. Koko henkilöstön muuttoa yhteisiin tiloihin ei siten tapahdu vuoden vaihteessa 2018/2019 vaan toiminnan alkaessa tukeudutaan nykyisiin Tulliportinkadun sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon tiloihin.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri järjesti ”Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelyt Pohjois-Savossa” info- ja keskustelutilaisuuden 28.5.2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä KYSissä. Tilaisuuden alusti KYSin talousjohtaja Kari Janhonen. Sen jälkeen Monetran Raili Takkinen kertoi Monetrasta ja sen kasvusta konserniksi ja projektipäällikkö Hannele Pöykkölä Tahe Pohjois-Savo projektista. Tilaisuudessa oli n. 80 tulevan maakunnan ja Pohjois-Savon kuntien edustajaa sekä näiden henkilöstöä.

Monetra Pohjois-Savo Oy:n muodostamiseen tähtäävän Tahe Pohjois-Savo -projektin tehtävänä on synnyttää ”Mualiman Paras” talous- ja henkilöstöpalveluyhtiö. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (KYS), tuleva Pohjois-Savon maakunta ja Kuhilas Oy:n nykyiset omistaja-asiakkaat, mukaan lukien Kuopion kaupunki, muodostavat yhdessä Monetra Oy:n kanssa Monetra Pohjois-Savo Oy:n, joka toimii in house -periaatteella talous- ja henkilöstöhallintopalvelukeskuksena. Yhtiö tarjoaa palveluita koko Pohjois-Savon maakunnan alueella.

Tahe Pohjois-Savo -projektin tavoitteena on tukea osapuolia Monetra Pohjois-Savo Oy:n muodostamisessa ja yhtiöjärjestelyissä sekä koota eri osapuolet toteuttamaan muutosta yhdessä. Yhtiöjärjestelyiden jälkeen alueyhtiön asiantuntijoina toimivat nykyisen Kuhilas Oy:n henkilöstö sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä siirtynyt henkilöstö. Projektikokonaisuutta koordinoi projektipäällikkö Hannele Pöykkölä.

Lisätiedot:
Hannele Pöykkölä
Tahe Pohjois-Savo -projektipäällikkö
puh. 044 703 1281
hannele.poykkola@monetra.fi