Slide

Ajankohtaista

28 huhtikuun, 2022

Monetra Pirkanmaan palvelut mahdollisen työnseisauksen aikana 3.- 9.5.2022

Monetra Pirkanmaalle on ilmoitettu mahdollinen työnseisaus 3. – 9.5.2022. Varaudumme tilanteeseen erilaisilla toimenpiteillä, joilla pyrimme turvaamaan asiakkaiden kriittiset palvelut.

Työnseisauksen aikana palvelemme klo 9.00 – 14.00

Olemme organisoineet ja priorisoineet palvelutuotannon ja asiakaspalvelun kriittiset tehtävät, jotka työnseisauksen aikana pyrimme turvaamaan. Olemme sopineet vastuuhenkilöt toimimaan tehtävissään toimintojen ja palveluiden turvaamiseksi. Työnseisauksen aikana on kaikissa palveluissa vastuuhenkilö paikalla ja tarvittaessa priorisoimme töitä tilanteen mukaan.

Työnseisauksen toteutuessa palveluaikamme on rajoitettu klo 9.00 – 14.00. Tämä palveluaika koskee myös puhelinpalveluamme. Suosittelemme, että ns. kiireettömät asiat hoidettaisiin ensisijaisesti sähköpostilla, jolloin puhelinpalvelumme voisi palvella mahdollisimman hyvin kiireellisissä asioissa.

Kriittisten tehtävien turvaaminen

Olemme tarkastelleet palveluittain ne kriittiset tehtävät, jotka pyritään turvaamaan työnseisauksen aikana. Lisäksi Frenckellin kassapalvelut on avoinna.

Palkanlaskentapalvelut
• Varsinaiset palkat sekä asiakkaan toimittamat työaikakorvaukset
• palkkiot (Toimeksianto, omais- ja perhehoitajat, luottamushenkilöt)
• tuntipalkkojen laskenta ja maksatus
• priorisoidaan asiakkaan esimiehiltä tulevat pyynnöt palkkaennakoista ja määräaikaisten palvelussuhteiden palkkojen maksatuksesta.

Rekrytointipalvelut
• Alkavat ja päättyvät rekrytoinnit, erityisesti virat
• priorisoidaan perusrekrytoinnin tehtävät, erityisesti kiireelliset virkoja koskevat toimeksiannot.

Matkapalvelut
• Kiireelliset kotimaan ja ulkomaan matkat.

Laskutus
• Laskutusajot ja mahdolliset liittymien virhetilanteet, laskuaineistojen lähetys laskuoperaattorille
• laskutustoimeksiannot tehdään saapumisjärjestyksessä, viranomaistahoille menevät priorisoidaan ja erikseen meille kiireellisinä lähetetyt.

Maksuliikenne
• Maksuaineistojen lähetys pankkiin (palkat, ostolaskut jne.)
• viiteaineistojen sisään luku
• kiireelliset yksittäismaksut
• maksuennusteen tekeminen.

Ostolaskut
• Priorisoidaan esim. viranomaismaksut, vakuutusyhtiöt, lainat, toimeentulotukilaskut ja kriittiset toimittajat ja summaltaan isot laskut.
• Toimittajarekisterinhoito pyritään turvaamaan.

Kirjanpito
• Kauden sulku ja raportointi
• viranomaisilmoitukset.

Kiitämme asiakkaitamme ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä!

Lisätietoja antavat tarvittaessa
• Asiakkuusjohtaja Irmeli Suontakanen, p. 040 913 3566 irmeli.suontakanen[at]monetra.fi
• Asiakkuuspäällikkö Sanna-Maria Röör, p. 040 864 3525 sanna-maria.roor[at]monetra.fi
• Asiakkuuspäällikkö Kalle Palonen, p. 040 801 2647 kalle.palonen[at]monetra.fi
• Palvelujohtaja Anni Björn, p. 040 806 3994 anni.bjorn[at]monetra.fi
• Palvelujohtaja Katriina Damski, p. 040 735 0510 katriina.damski[at]monetra.fi
• Palvelujohtaja Kirsi Österlund, p. 040 531 4027 kirsi.osterlund[at]monetra.fi
• Toimitusjohtaja Eero Karppinen, p. 040 673 5369 eero.karppinen[at]monetra.fi