Slide

Ajankohtaista

18 syyskuun, 2018

Monetra Pirkanmaa Oy:n perustaminen ja yhtiön toiminnan käynnistämiseen tähtäävä Tahe Pirkanmaa -projekti etenevät aikataulussa

Tahe Pirkanmaa -projektissa on kiinnitetty erityistä huomiota asiakkuuden hoitamisen malliin tulevassa yhtiössä. Kesäkuussa valmistunut Kumppanuusmalli kuvaa sitä, miten asiakkaiden ja Monetra Pirkanmaa Oy:n välinen yhteistyö tullaan organisoimaan sen eri tasoilla aina strategisesta hallitustason työskentelystä operatiiviseen asiakasyhteistyöhön. Keskiöön on nostettu yhdessä asiakkaan kanssa tapahtuva kehittäminen, jota tehdään yhteisesti sovittavan kehittämissuunnitelman suuntaviivojen mukaisesti prosessi- ja palvelukohtaisesti. Malli huomioi myös asiakassegmenttien väliset erot ja joustaa tarvittaessa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kumppanuusmallia hieman konkreettisempi etenemisen merkki Pirkanmaalla on Monetra Pirkanmaa Oy:n tulevien toimitilojen remontin käynnistyminen Naulakatu 3:ssa Tampereella. Tilat valmistuvat joulukuussa – juuri aikataulussa yhtiön toiminnan aloitukseen nähden. Palvelutuotannon alussa tarjottavista palveluista tehtiin päätös jo keväällä, mikä konkretisoi niin ikään tulevaa muutosta myös asiakkaiden näkökulmasta. Syksyn aikana jatketaan vielä tuotteistamista ja tehdään puolestaan lopulliset päätökset mm. siirtyvästä henkilöstöstä. Syyskuun aikana selviää myös kuka on Monetra Pirkanmaa Oy:n toimitusjohtaja.

Lisätiedot:
Tiiu Honkala
Projektipäällikkö
puh. 044 703 0749
tiiu.honkala@monetra.fi