Slide

Ajankohtaista

17 toukokuun, 2018

Monetra Pirkanmaa Oy tulee tarjoamaan palveluitaan koko Pirkanmaan maakunnan alueella

Monetra Pirkanmaa Oy:n perustamiseen liittyvä Tahe Pirkanmaa -projekti käynnistyi vuoden vaihteessa. Projektin toteutuksessa ovat Monetran kumppaneina mukana Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, joiden talous- ja henkilöstöpalveluissa työskentelevää henkilöstöä siirtyy perustettavan yhtiön palvelukseen. Palvelutuotanto alkaa uusissa toimitiloissa Tampereen keskustan läheisyydessä vuoden 2019 alussa.

Yhtiö tulee tarjoamaan palveluitaan koko Pirkanmaan maakunnan alueella ja se toimii yhteisesti sovitun tavoitteen mukaisesti vuoden 2020 alusta lähtien talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottajana myös Pirkanmaan maakuntaorganisaatiolle. Pirkanmaan alueen kunnille tarjotaan mahdollisuus liittyä yhtiön osakkaaksi alustavasti vuosien 2020–2021 aikana. Kuntien tarpeet kartoitetaan projektin aikana.

Monetra Pirkanmaa Oy:n tuottamat palvelut ja asiakkuuksien hallinta tulevat perustumaan asiakkaiden tarpeisiin. Kevään 2018 aikana onkin jo ehditty määritellä palvelut, jotka Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri siirtävät perustettavan yhtiön tuotettavaksi. Projektin toisessa vaiheessa määritellään ja otetaan käyttöön yhtiön tuotettavaksi siirtyvät, Pirkanmaan maakunnan palvelutarpeiden mukaiset palvelut.

Uuden yhtiön myötä varmistetaan laadukkaat palvelut ja parhaiden osaajien säilyminen Pirkanmaan alueella. Alueellinen osaamisen keskus tukee myös asiakkuuksien ohjaamista ja hallintaa. Tällä hetkellä Tahe Pirkanmaa –projektissa työstetäänkin ns. Kumppanuusmallia, joka tukee osaltaan jatkossa asiakkuuksien hoitamista ja asiakastarpeisiin vastaamista palvelutuotannossa.

Lisätiedot:
Tiiu Honkala
Projektipäällikkö
puh. 044 703 0749
tiiu.honkala@monetra.fi