Slide

Ajankohtaista

11 huhtikuun, 2023

Monetra Oulu ja Pohde ratkovat palkanmaksun häiriöitä yhteistyössä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen palkanmaksussa esiintyy edelleen ongelmia, joita ratkotaan parhaillaan Monetra Oulun ja Pohteen yhteistyöllä.

Sekä Monetra Oulu Oy:n palkanlaskentaan että Pohteen henkilöstöhallintoon on lisätty resurssia palkanmaksuongelmien ratkaisemiseksi. Myös ohjeistusta parannetaan. Esihenkilöillä on palkanmaksun onnistumisessa keskeinen rooli, joten heidän työtään tuetaan entistä paremmin esimerkiksi koulutuksilla.

Monetra Oulu on toimittanut Pohteen henkilöstölle tammi–maaliskuussa yhteensä noin 95 000 palkkalaskelmaa. Virheellisistä tehtäväkohtaisista palkoista on tehty alkuvuoden aikana yhteensä 2410 ilmoitusta. Suurin osa näistä virheistä on jo korjattu.  

Palkanmaksuongelmat ovat koskeneet pääasiassa kokemuslisiä ja työaikakorvauksia. Lisäksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien henkilöjen palkkojen maksamisessa on ollut viivettä. Virheitä korjataan prioriteettijärjestyksessä ja myöhästyneistä palkoista maksetaan palkansaajalle viivästyskorot. 

– Virheiden taustalla on ollut pääosin se, että työntekijän tietoihin on tullut muutoksia, joita ei syystä tai toisesta ole voitu tai ehditty korjata ennen palkanmaksua. Kokemuslisien osalta korjaus on loppusuoralla. Korjaamatta on enää monimutkaisimmat tapaukset, joihin tarvittavia tietoja selvitetään yhdessä luovuttavien organisaatioiden kanssa, kertoo Monetra Oulun palvelujohtaja Niina Fasse.   

Monetra Oulu huolehtii pohdelaisten osalta kuukausittain noin 30 000 palkanmaksusta. Maaliskuun aikana palkkavirheistä tehtiin 853 ilmoitusta, joista 63 ilmoitusta koski kokonaan puuttuvaa palkkaa. Kokonaan puuttuvat palkat saatiin maksuun pääsääntöisesti joko samana tai seuraavana arkipäivänä erillisenä kassamaksuna. Muut ilmoitukset koskivat pääasiassa erilaisia palkan osia. 

Seurannassa palkanmaksuvirheiden määrä on pienentynyt kuukausi kuukaudelta.  

Valtaosa palkoista maksetaan oikein – virhetilanteet pyritään hoitamaan mahdollisimman nopeasti 

Pohteen palkanmaksun virheiden taustalla on esimerkiksi tiedonsiirtoon liittyviä haasteita. Vuodenvaihteessa Pohteelle siirtyi noin 18 500 henkilöä 36 organisaatiota ja 18 erilaisesta palkanmaksujärjestelmästä. Huolellisesta etukäteisvalmistautumisesta huolimatta tietojen yhteensovittamisessa on ollut puutteita. Lisäksi henkilöstötilanne elää jatkuvasti.  

Organisaatiotasolla palkanmaksuvirheet koskettavat kohtuullisen pientä joukkoa. Yksittäisten työntekijöiden kohdalla virheet ja viivästykset voivat kuitenkin aiheuttaa isoa haittaa. Palkanmaksu on työnantajan keskeinen velvollisuus, ja virheet siinä ovat aina vakavia. 

– Tunnistamme, että palkanmaksun puutteet ja virheiden kertautuminen aiheuttavat työntekijöillemme todellisia haasteita arkielämään. Olemme pahoillamme, että valmistautumisesta huolimatta virheille on jäänyt tilaa. Pohde ja Monetra Oulu ponnistelevat nyt yhdessä, jotta virheet saadaan korjattua mahdollisimman pian, toteaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on tuottanut 1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueen julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Monetra Oulu on kuntien omistama in-house-yhtiö, joka vastaa Pohteen palkanmaksusta, ja yksi Monetra-konsernin alueyhtiöistä. 


Artikkeli on julkaistu Pohteen www-sivuilla 5.4.2023. Artikkelia on tarkennettu Monetran alueyhtiön nimeämisen osalta (Monetra Oulu) alueyhtiöiden identifioitumisen vuoksi.