Slide

Ajankohtaista

22 joulukuun, 2022

Monetra on valmistautunut hyvinvointialueiden vastaanottoon kaikin mahdollisin tavoin

Hyvinvointialueiden syntyminen on ollut merkityksellistä ja työntäyteistä aikaa meillä Monetrassa. Kun saimme tiedon HVA-aikatauluista, aloitimme niihin liittyvät projektit välittömästi. Saimme hoitaaksemme neljä HVA-projektia ja nimesimme projektipäälliköt sekä projektiryhmän hoitamaan projektit menestyksekkäästi loppuun asti tässä varsin kireässä aikataulussa.

Toimiva projektimalli on ollut kaiken tekemisemme kulmakivi. Hyvinvointialueiden projektipäällikkömme ovat kokoontuneet säännöllisesti, ja näihin kokoontumisiin ovat osallistuneet myös Monetra-yhtiöiden toimitusjohtajat sekä ICT-kumppanimme Istekki. Hyvinvointialueen käyttöönoton valmistelussa ratkaisevan tärkeää on ollut paikallinen, erinomainen yhteistyö kunkin alueyhtiön projektiryhmän, hyvinvointialueen vastuuvalmistelijoiden sekä järjestelmätoimittajien välillä. Alueellisen ja paikallisen ulottuvuuden lisäksi suurena kehyksenä on valtakunnallisuus: olemme järjestäneet palavereja verohallinon kanssa tulorekisteriin, alv-ilmoittamiseen ja Kuntatieto-ilmoittamiseen liittyvistä riskeistä. Yhteistyömme VM:n Ville-Veikko Ahosen ja hyvinvointialueiden kanssa on ollut erittäin tiivistä koko projektien ajan. Tämä työ jatkuu, kunnes projektivaiheesta siirrytään asiakkuuden hoidon malliin ja jatkuvaan tuotantoon.

Tehtävämme on ollut sujuvan arjen valmistelu siten, että kaikki asiat toimivat mahdollisimman hyvin myös vuodenvaihteen jälkeen. Olemme kartoittaneet ja varautuneet eri palveluprosesseissa mahdollisesti vastaantuleviin ongelmatilanteisiin, joita mitä todennäköisimmin ilmenee mm. palkanlaskennassa sekä osto- ja myyntilaskuissa. Olemme ennakoineet ja minimoineet riskit, joita näin isossa muutoksessa vääjäämättä kohdataan.

Vaikka siirtymävaiheessa todennäköisesti ilmenee tiettyjä, tunnistettuja ongelmia, niistä on informoitu hyvinvointialueille siirtyvää henkilöstöä jo ennakkoon. Samoin, yhteistyössä HVA:iden kanssa on luotu valmiiksi yhteydenottotavat ja sovittu kanavat, mitä kautta virheen, kuten puuttuvan palkan tai palkanosan huomannut henkilö voi ilmoittaa asiasta. Tehokas asioiden kuntoon saaminen ja virheen korjaaminen nopeasti on tavoitteemme; apunamme tässä työssä on riittävä ja osaava henkilöstö sekä robotiikka, jonka avulla pystymme käsittelemään tarvittaessa suuriakin massoja nopeasti.

On muistettava, että ihmisen tekemässä työssä voi aina sattua virheitä ja niitä sattuukin. Keskeistä on reagoida asioihin välittömästi ja hoitaa ne kuntoon siten, että asiakkaillemme sekä heidän työntekijöillään on tieto, että heistä välitetään. Voin luvata, että me Monetrassa otamme ongelmat tosissamme ja hoidamme ne kuntoon, yhteistyössä hyvinvointialueiden ja alueen kuntien kanssa.

Toivon armollista siirtymistä uuteen vuoteen. Pidetään yhteisistä asioista hyvää huolta.

Päivi Pitkänen
Monetra Oy, toimitusjohtaja