Slide

Ajankohtaista

14 helmikuun, 2024

Monetra-konsernin palvelunhallintajärjestelmä vaihtuu vuoden 2024 aikana 

Monetra-konserni teki keväällä 2023 laajan markkinakartoituksen palvelunhallintajärjestelmistä tarkoituksenaan löytää uusi, tehokas ja luotettava järjestelmä Monetran henkilöstön käyttöön ja asiakasrajapintaan.

Tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka sujuvoittaisi Monetran työtä entisestään 1 000 000 vuosittaisen palvelupyynnön ja 200 000 puhelun käsittelyssä, ja mahdollistaisi laajemman asiakastiedon kokoamisen ja hallinnan. Markkinakartoituksen tuloksena Monetra hankkii Isto Ydin -palvelun Istekki Oy:ltä sidosyksikköhankintana.

Hankittavaan kokonaisuuteen kuuluu myös Monetran asiakkaille ja heidän asiakkailleen tarjottavat palveluportaalit, jotka mahdollistavat sähköisen asioinnin Monetralle. Muutoksen tavoitteena on aikaansaada entistä parempi ja sujuvampi asiakaspalvelukokemus.

Järjestelmän käyttöönottamista edelsi esiselvitysvaihe, joka vietiin läpi toimittajan kanssa syksyn 2023 aikana. Esiselvitysprojektilla valmistauduttiin vuoden 2024 aikana toteutettavaan käyttöönottoprojektiin muun muassa selvittämällä Monetran palvelunhallinnan tarpeita sekä tutustumalla käyttöönotettavan järjestelmän mahdollisuuksiin ja ominaisuuksiin.

Uusi palvelunhallintajärjestelmä otetaan Monetra-konsernissa käyttöön vuoden 2024 aikana vaiheistetusti, ja myös asiakkaille käyttöön tulevat palveluportaalit porrastetaan erikseen ilmoitettavalla aikatauluilla. Monetra-konsernin alueyhtiöt  johtavat muutosta omien osaprojektiensa kautta ja tiedottavat asiakkaitamme tarkemmin projektin edetessä. Juuri käynnistynyt projekti kestää vuoden 2024 loppuun saakka.