Slide

Ajankohtaista

29 toukokuun, 2023

Monetra kilpailuttaa järjestelmiä ja muotoilee uutta palvelua asiakkaillensa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuslaskentajärjestelmä kilpailutettu 

Hyvinvointialueiden järjestäytymisen myötä kesällä 2022 eräällä hyvinvointialueasiakkaalla nousi esiin tarve sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuslaskentajärjestelmälle. Lyhyen esiselvitysvaiheen jälkeen Monetra käynnisti järjestelmän hankintaprojektin syyskuussa 2022. Hankinta aloitettiin markkinavuoropuheluilla ja vietiin läpi avoimella menettelytavalla. Projektiryhmä koostui sekä Monetran että asiakasorganisaation edustajista.  

Kilpailutus saatiin päätökseen helmikuussa 2023 ja järjestelmätoimittajaksi valikoitui LOGEX Oy.  LOGEX Oy on useissa Euroopan maissa toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon analytiikkaan ja ratkaisuihin erikoistunut yritys, jonka palveluihin kuuluvat muun muassa tiedolla johtaminen, kustannuslaskenta ja budjetointi. LOGEX Costing on järjestelmä, jonka Monetra on kilpailuttanut asiakkailleen ja joka mahdollistaa sekä suorite- että asiakas- ja potilaskohtaisen kustannuslaskennan.  

Ensimmäinen käyttöönottoprojekti käynnistyy vuoden 2023 aikana Monetran hyvinvointialueasiakkaalle. Monetra tarjoaa asiakkailleen lähtötilanteessa palvelua, joka keskittyy pitkälti järjestelmän tuki- ja ylläpitopalvelun tuottamiseen. Palvelua kuvataan parhaillaan ja lopullinen laajuus ja sisältö tarkentuvat tuotantokäytön aloituksen jälkeen. Hankinta on herättänyt runsaasti kiinnostusta Monetran hyvinvointialueasiakkaiden keskuudessa.  

Lainojenhallinnan järjestelmän hankintaprojekti on käynnistynyt 

Monetra käynnisti huhtikuussa 2023 uuden järjestelmän hankintaprojektin lainojenhallinnan järjestelmän osalta. Parhaillaan ovat käynnissä markkinavuoropuhelut. Projektiryhmä sisältää monipuolista osaamista ja koostuu Monetran sekä hankintaan sitoutuneiden hyvinvointialueasiakkaiden edustajista. 

Monetra vastaa järjestelmähankinnalla ja uudella tulevalla palvelullaan erityisesti hyvinvointialueasiakkaiden tarpeeseen, sillä eduskunta on hyväksynyt siirtymäsäännöksen, jonka perusteella sosiaalinen luototus siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alussa. Tehtävä on 1.1.2023–31.7.2023 välisen ajan vapaaehtoinen vanhaan lainsäädäntöön pohjautuen, kunnes ehdotettu lainmuutos astuu voimaan 1.8.2023. Sosiaalisesta luototuksesta tulee siis hyvinvointialueille järjestettävä lakisääteinen palvelu 1.8.2023 alkaen.  

Monetra on jo vuonna 2021 tehnyt esiselvitystä sosiaalisen luototuksen järjestelmän hankinnan osalta, mutta nyt käynnistyneessä hankintaprojektissa tarvetta käsitellään laajemmasta näkökulmasta siten, että hankinnan kohteena on erilaisten luottojen hallintaan tarkoitettu lainojenhallintajärjestelmä.  


Lisätiedot näistä hankinnoista: tuotepäällikkö Henriikka Syväjärvi (etunimi.sukunimi@monetra.fi)