Slide

Ajankohtaista

5 heinäkuun, 2018

Miten valmistautua videohaastatteluun?

Työntekijän näkökulmat videohaastattelun tekemiseen liittyen

Monet suhtautuvat videohaastatteluihin hieman nihkeästi, sillä se saattaa olla jännittävä paikka perinteiseen kirjalliseen työhakemukseen verrattuna. Epäluuloisuutta voi esiintyä henkilöillä, jotka eivät ole välttämättä tottuneet työn hakemisen digitaalisiin muotoihin. Toisilla kynnyksenä voi olla rohkeuden puuttuminen, tai huoli tietosuojasta, sillä hakija ei välttämättä tiedä ketkä kaikki videon näkevät, tai mihin se lopulta päätyy.

EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR, joka tuli EU:n kaikkien jäsenmaiden käyttöön toukokuussa 2018, mahdollistaa hakijoille itseään koskevien tietojen hallintaan liittyviä oikeuksia. Hakijalla on oikeus pyytäessään nähdä yrityksen hänestä tallentamat tiedot, ja halutessaan myös vaatia niiden poistamista. Näihin sisältyvät myös videohaastattelusta kerätty videomateriaali.

Hakijaa voi silti jäädä mietityttämään mitä kaikkia tietoja hänestä tallennetaan, ja se, ovatko ne palveluntarjoajalla turvassa. Asian voi tarkistaa videohaastattelusta vastaavan palveluntarjoajan nettisivuilta. Yleensä videohaastatteluvastauksia kerätään ainoastaan rekrytoinnin mahdollistamiseksi. Pääsääntöisesti tietoja käsittelevät vain yrityksen henkilöstöön kuuluvat työntekijät. Oletuksena tietojen säilyttämiselle on kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistuvat tietokannasta.  Tietoja säilytetään suojatulla palveluntarjoajan palvelimella, ja niihin pääsy on rajoitettua.

Videohaastattelu toimii usein karsintamenetelmänä, jonka perusteella kutsutaan hakijoita vielä paikan päälle. Ne ovat muodostuneet osaksi nykypäivän työnhakuprosessia, joten ne tulevat olemaan osana tulevaisuuttakin. Siksi videohaastatteluja ei kannata ajatella pimeässä lymyävinä mörköinä, vaan ne voi sen sijaan nähdä mahdollisuutena antaa haastattelijalle omaperäisemmän mielikuvan itsestään perinteisen paperisen hakulomakkeen sijaan. Videohaastatteluissa saa nopeammin selville hakijan persoonaan liittyviä seikkoja.

Videohaastatteluita voidaan käyttää joko suoraan tehtävään haettaessa, tai hakuprosessin välivaiheessa. Toisinaan avointa hakemusta tehdessä mukaan kannattaa myös liittää videomuotoinen hakemus herättämään kiinnostusta. Videohaastattelut ovat myös oiva mahdollisuus heille, jotka etsivät työtä muiltakin alueilta, kuin omalta paikkakunnaltaan. Ne voivat säästää sekä työnhakijan, että työnantajan aikaa.

Videohaastattelua ei kaikesta huolimatta kannata ottaa liian vakavasti: haastattelija ei arvostele hetkellisiä ajatuskatkojasi tai videon laatua, vaan keskittyy enemmän muodostamaan sinusta kuvan ihmisenä. Huumoria ei ole pakko käyttää, mikäli vitsailu tuntuu sinusta väkinäiseltä. Jos taas huumorin käyttö on sinulle luontevaa ja se on osa persoonallisuuttasi, voi sitä käyttää hyödyksi videohakemuksessakin. Tilanteeseen sopivalla komiikalla voit jopa jäädä paremmin haastattelijan mieleen!

Ensikertalaiselle videon tekeminen voi olla hankalaa, jos ei tiedä, mistä pitäisi edes aloittaa. Mitä esimerkiksi kannattaisi kertoa itsestään, ja mihin tulisi kiinnittää huomiota?  Tässäpä muutama vinkki joilla pääsee alkuun:

  1. Tarkista ensimmäiseksi tekniikan toimivuus, ja että kameralla on riittävän tukeva alusta kuvan tarkkuuden varmistamiseksi. Videovastaukset kannattaa myös kuvata samana päivänä.
  2. Mieti etukäteen, haluat mitä sanoa. Videohaastattelun hyvä puoli on, että voit kuvata vastauksesi uudestaan niin monta kertaa kuin haluat. Vastaukset kannattaa kuitenkin pitää lyhyinä ja ytimekkäinä, ettei videon kesto veny tarpeettoman pitkäksi.
  3. Kiinnitä huomiota olemukseesi ja muista katsoa kameraan. Lisäksi pukeutuminen, videon tausta ja tilan valoisuus vaikuttavat videonkokonaisvaikutelmaan.
  4. Pyri olemaan oma itsesi ja tuomaan esiin persoonasi. Pienet virheet kuten sanoissa sekoaminen ei pilaa videota. Itsestään ja osaamisestaan voi kertoa myös tarinamuodossa, sillä se herättää haastattelijassa enemmän mielenkiintoa.
  5. Jos sinua jännittää, voit pyytää esimerkiksi ystävääsi auttamaan sinua harjoittelemaan. Jännitystä voi lieventää myös käyttämällä valokuvaa apuna: tutun ihmisen kuvalle on helpompaa jutella kuin kameralle!
  6. Jos vastaan tulee teknisiä ongelmia, löytyy yleensä haastattelukutsun lopusta linkki, josta saat tarvittaessa apua.
  7. Videon lopussa on hyvä muistaa antaa yhteystietonsa, ja ilmaista halukkuutensa päästä haastatteluun kasvokkain.

Onnea matkaan!

Ohjeet koosti Monetra Rekrytointipalvelut ja ne löytyvät myös täältä.