Slide

Ajankohtaista

12 helmikuun, 2019

Mikä in-house-yhtiö, osa 4. Omistaja-asiakkuus

Sidosyksikön, kuten in-house-yhtiön määritelmään kuuluu, että hankintayksikkö eli asiakas valvoo toimintaa ja omistaa sidosyksikköä, josta palveluita hankkii. Eikö omistaja-asiakkuus- ja määräysvallan käyttäjyysvaateen täyttyminen ole vain näennäistä, jos asiakas omistaa vain yhden osakkeen, toimitusjohtaja Päivi Pitkänen?

─Pienelläkin osakkaalla on edustuksensa hallituksessa ja asiakasneuvottelukunnassa. Näin ollen määräysvallan vaade täyttyy. Jos vertailukohdaksi otetaan suuri pörssiyhtiö, jolla on suuria ja pieniä omistajia, kuuluu suuren omistajan ääni yleensä voimakkaammin. Näin toki on myös in-house-yhtiössä.

─Asiakkuudesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että hankintalaissa linjatut vaatimukset sitovat meitä. Hankintalain tiukennoksen myötä ulosmyyntiä muille kuin omistaja-asiakkaillemme saa olla enintään 5 % liiketoiminnasta ─ ja enintään 500.000 euron arvosta.