Slide

Ajankohtaista

5 helmikuun, 2019

Mikä in-house-yhtiö, osa 3. Kilpailuttamisvelvoite

Monetra Oy:n ja Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen, eivätkö in-house-toimijuuden kaltaiset rakenteet vääristä kilpailua ja aseta eri palveluntarjoajat eriarvoiseen asemaan? 

─Vääristää. Tämä aiheutuu hankintalaista. Eriarvoisuus syntyy siitä, että kunnilla on kilpailutusvelvoite hankkiessaan palveluita ja tuotteita, markkinatoimijoilla ei tuota velvoitetta ole. Siksi kunnat perustavat in-house-yhtiöitä. Epäreilua asetelmaa parantaisi se, että kunnat voisivat hankkia palvelunsa ja tuotteensa samalla tavalla kuin markkinatoimijatkin, eli hankintalakia muutettaisiin ja poistettaisiin siitä kilpailutusvelvoite. Tällöin in-house-malli ei olisi enää tarpeellinen.