Slide

Ajankohtaista

29 tammikuun, 2019

Mikä in-house-yhtiö, osa 2: edut ja haitat

Mitä etua ja mitä haittaa in-house-kuviosta on asiakkaille, Monetra Oy:n ja Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen?

─ Etuja on kiteyttäen kaksi: Ensinnäkin raskaalta, aikaavievältä määrittelyprosessilta ja kilpailutukselta vältytään, mikä on todellinen etu kun kyseessä ovat monimutkaiset palveluprosessit. Palvelua hankkivalta osapuolelta vaaditaan tarkka tarjouspyyntö ja jo pelkästään sen laatiminen on työlästä.

Toisekseen in-housessa on omistajaohjauksen elementti, eli omistaja-asiakkaat aidosti vaikuttavat yrityksen toimintaan ja voivat vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen. Pienosakkaiden vaikuttavaa roolia usein kyseenalaistetaan. Kuten laki velvoittaa, tämän tueksi in-house-yhtiössä on asiakasneuvottelukunta, jonka kautta pienomistajienkin ääni kuuluu. Pienomistajilla on myös yksi yhteinen hallituspaikka yhtiön hallituksessa.

Jos asiakassuhteen haluaa purkaa, voi irrottautumisen kokea hankalammaksi kuin perinteisestä ostopalvelusta luopumisen, koska asiakkuussuhde perustuu in-house-yhtiössä omistajuuteen. Tämän voi joku kokea haitaksi.