Slide

Ajankohtaista

23 tammikuun, 2019

Mikä in-house-yhtiö? Osa 1.

Kuntataloudesta puhuttaessa nousevat usein esille kuntaomisteiset in-house-yhtiöt. Näillä tarkoitetaan osakeyhtiöitä, joiden omistajia ovat kunnat itse. Monetra Oy:n ja Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen, mistä tällainen kehitys on saanut alkunsa?

─ Koska kuntataloudessa on kyseessä veronmaksajien rahat, on tuotteiden ja palveluiden hankkiminen oikeudenmukaisesti tärkeää. Sen vuoksi syntyi hankintalaki. Kunnat joutuivat aikanaan tarkkaan syyniin, sillä kunnan päättäjät saattoivat hankkia tarvitsemiaan palveluita ja tuotteita vain tietämiltään, tuntemiltaan ja suosimiltaan tahoilta. Tämä ei ollut reilu eikä kustannustehokas asetelma.

Sittemmin tuli hankintalaki velvoittamaan kilpailuttamaan kaikki hankinnat, joiden arvo 60 000 euroa neljän vuoden tarkastelujaksolla. Kilpailutusprosessi suoritetaan 3 – 5 vuoden välein ja se on raskas. Esimerkiksi pienet palveluntarjoajat vain harvoin pystyvät vastaamaan tarjouspyyntöihin. Voidaankin sanoa, että asia on kääntynyt itseään vastaan.

Koska kilpailutus on raskas prosessi, kunnat ovat perustaneet omia yhtiöitä, joista palvelua voidaan hankkia kilpailuttamatta. Esimerkiksi tilitoimistopalvelu olisi erittäin riskialtista vaihtaa 3 – 5 vuoden välein jo pelkästään järjestelmien yhteensopivuuden kannalta.