Slide

Jonna: Monipuolinen työ ja mahdollisuus kehittää osaamistaan

Olen Jonna Haataja, keväällä 2022 valmistunut liiketalouden tradenomi. Työskentelen parhaillaan Monetra Oulu Oy:n hankintapalveluissa hankinta-asiantuntijana.

Hankinta-asiantuntijan työnkuva on laaja, ja se pitää sisällään monipuolisia ja moninaisia työtehtäviä. Voisi sanoa, että jokainen työpäivä on erilainen – ja se osaltaan pitää mielenkiintoa yllä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat asiakkaille toteutettavat hankintaprosessit, hankintojen suunnittelu, kilpailutusten toteuttaminen valitun hankintaprosessin mukaisesti, sopimusten laatiminen sekä niiden elinkaaren hallinta, toimittajayhteistyö sopimustoimittajien kanssa, sekä asiakkaiden neuvonta hankintaprosessien ja järjestelmien kanssa. Hankintaprosesseja on rakenteeltaan erilaisia. Monetra Oulu Oy:ssä toteutetaan yhteishankintojen lisäksi erillishankintoja asiakkaiden tarpeisiin. Työ on tarkkaa ja vaatii muun muassa hankintalain osaamista. ”Hankintalakia sovelletaan päivittäin, ja tarvittaessa hyödynnetään lakitiimin osaamista”, Jonna tarkentaa.

 

Kesätöistä kiireapulaiseksi, kiireapulaisesta hankinta-asiantuntijaksi

Alun perin olen tullut taloon kesätöiden pariin vuonna 2016 ja ollut tämän jälkeen useamman kesän Monetra Oulussa töissä eri pituisia pätkiä. Työnkuvia on vuosien aikana ollut monenlaisia, esimerkiksi niin muuttoapuna kuin aulapalveluissa toimimista. Vuoden 2021 alussa palasin takaisin taloon, kun hankintapalveluissa tarvittiin kiireapulaista. Kiireapulaisena hoidin hankintoihin liittyvää taustatyötä, esimerkiksi excel-taulukoiden hallintaa ja lomakkeiden täyttöä. Kiireapulaisen hommista tie vei reiluksi kolmeksi kuukaudeksi HR-tiimiin harjoittelun merkeissä, kun syksyllä 2021 sain talon sisältä harjoittelupaikan. Harjoittelun loppuessa siirryin takaisin hankintapalveluihin työskentelemään hankintojen pariin. Siirtyminen tiimistä toiseen talon sisällä toimi kätevästi, sillä organisaatio itsessään oli kerennyt tulla tutuksi. Hienoa on ollut se, että olen saanut työskennellä harjoittelun aikana aloitetuissa HR-projekteissa sekä saanut viedä niitä loppuun hankinta-asiantuntijan töiden ohella – ja samalla kehittää omaa osaamistani hieman toisenlaisissa tehtävissä.

Työskentelen sataprosenttisesti etänä Helsingistä käsin. Tyypillinen työpäiväni alkaa työkoneen avaamisesta työhuoneessa. Työpäivään mahtuu muun muassa asiakirjojen kuten tarjouspyyntöjen ja erilaisten sopimuksien valmistelua, yhteydenpitoa asiakkaisiin ja toimittajiin sekä palavereja vaihtelevien sidosryhmien kesken. ”Ei voi sanoa, että olisi kahta samanlaista työpäivää”, Jonna tiivistää. Etätyö on otettu huomioon koko työyhteisössä ja johdon tasolla erinomaisesti. ”En koe, että jäisin jostain paitsi, vaikka fyysisesti olenkin eri puolella Suomea. Etätyömahdollisuus kertoo myös paljon organisaatiosta, kun uskalletaan luottaa siihen, että työntekijät pystyvät ja osaavat työskennellä etänä”, Jonna avaa. Etätyö osaltaan mahdollistaa osaajien löytämisen ympäri Suomea, kun työ ei ole yhteen tiettyyn paikkaan sidottua. Tarpeen mukaan Helsingistä matkustaminen Ouluun on kuitenkin helppoa, niin junalla kuin sinivalkoisilla siivillä.

 

Osaamisen kehittämiseen kannustava työilmapiiri

Parasta työssäni on jo moneen kertaan esille noussut monipuolisuus. Työntekijänä pidän vaihtelusta, jolloin monipuolinen työ on minulle nappivalinta. Työtä pääsee Monetra Oulussa tekemään niin itsenäisesti kuin tiimin kanssa. Lisäksi on hienoa, kuinka tiimiläisten kanssa pystyy vaihtamaan ajatuksia ja kysymään neuvoa tarvittaessa. Näiden lisäksi yksi työn parhaista puolista on mahdollisuus päästä työskentelemään Monetran asiakkaiden kanssa.

Mielestäni Monetra-konsernissa omaa osaamista pääsee edistämään laaja-alaisesti. ”Meillä tarjotaan todella hyvin koulutusmahdollisuuksia, niin talon ulkopuolelta kuin sen sisältäkin”, Jonna iloitsee. On hienoa huomata, kuinka organisaation sisäinen ilmapiiri kannustaa kehittämään omaa osaamistaan.

Hankinta-asiantuntijan työ voi näkyä myös Monetralaisten arjessa, esimerkiksi toimistotarvikkeet, jotka ovat Monetra Oulun käytössä ovat Monetra Oulu Oy:n hankintapalveluiden toteuttaman hankinnan tulos.