Slide

Erna: Työssä eteneminen ja kehittyminen tapahtuu työntekijän etua silmällä pitäen

Olen Erna Tenkanen, koulutukseltani yo-merkonomi. Taskusta löytyy myös syksyllä 2022 suoritettu Taloushallintoliiton PHT-tutkinto (palkkahallinnon asiantuntijatutkinto). Toimin Monetra Pirkanmaalla tiimivalmentajana palkkapuolella Kunta 1 -tiimissä.

Tiimivalmentajan työ vaihtelee tiimistä riippuen, ja työnkuva rakentuu tiimin tarpeiden mukaisesti. Keskeistä on huolehtia tiimin työn kehittämisestä yhdessä tiimiläisten kanssa. Pääasiallisesti työssäni hoidan tiimin sisäisiä asioita: työni keskittyy muun muassa perehdyttämiseen, tiimin osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä huolehtimiseen, sekä tiimin tukena toimimiseen. Työ pitää sisällään jonkin verran asiakkuuksista huolehtimista, mutta tästä päävastuu on tiimin palkka-asiantuntijalla.

Tiimivalmentajan työpäivät ovat vaihtelevia, mutta jokainen päivä sisältää paljon yhteistyötä eri tahojen ja sidosryhmien kanssa. Työtä tehdään yhdessä palvelupäällikön ja palkka-asiantuntijan, sekä tietenkin tiimin kanssa. Tämän lisäksi työssä on päässyt tutustumaan muun muassa muiden Monetra-konsernin tytäryhtiöiden henkilöstöön, mikä on todella hienoa. Palaverit ovat tärkeä osa jokaista työpäivää, ja niissä tulee vietettyä päivän aikana useampi tovi. ”Ja kaikki palavereiden välissä oleva aika täyttyy selvitettävillä asioilla, kun tarvitaan esimerkiksi tulkinta-apua”, Erna hymyilee.

Ennen tiimivalmentajan työtä toimin pitkään palkkapalvelusihteerinä. Palkkapalvelusihteerin työnkuvassa olen alkujaan aloittanut Tampereen kaupungilla. Sieltä siirryin Monetra Pirkanmaalle samoihin tehtäviin vuonna 2018, kun Monetra-konserni syntyi, ja Monetran toiminta laajeni Pirkanmaalle.

 

Onnistumiset uralla rohkaisivat hakemaan uusiin tehtäviin

Keväällä 2022 nousi ilmoille ajatus etenemisestä ja kehittymisestä työuralla. Sen lisäksi, että olin pitkään tehnyt palkkapalvelusihteerin hommia, oli lisänä tullut hoidettua hieman sovellusasiantuntijan töitä. Samoihin aikoihin hain PHT-tutkintoon, jonka tentin läpäisin syksyllä 2022. Haasteista onnistuneesti suoriutuminen rohkaisi hakemaan syksyllä auennutta tiimivalmentajan pestiä – ja jonka pääsin aloittamaan 1.1.2023. Voisi sanoa, että aikataulullisesti kaikki meni äärimmäisen sopivasti.

Tiimivalmentajan työnkuva on mieluinen ja viihdyn työssä mainiosti. Työ vaatii ongelmanratkaisukykyä, sekä haasteita pelkäämätöntä asennetta. Parasta työssä onkin sen monipuolisuus ja haasteet, joita se tarjoaa. Vaikka substanssiosaamista palkkahallinnon tehtävistä on kertynyt neljäntoistavuoden ajalta, on työssä kohdannut paljon uutta. Työ vaatii monen laajan kokonaisuuden hallintaa, kuten esimerkiksi eri alojen työehtosopimukset. Koen kuitenkin, että kertyneestä substanssiosaamisesta on ollut äärimmäisen paljon hyötyä tiimivalmentajan työssä, ja se on helpottanut uuden omaksumista.

Olen viihtynyt Monetralla oikein hyvin. Täällä omaa osaamista pääsee kehittämään oman kiinnostuksen mukaan, ja esimerkiksi käymääni PHT-tutkintoa oli mahdollista suorittaa osittain työajalla. Lisäksi Monetra mahdollisti PHT-tutkintoon osallistumisen tarjoamalla etänä suoritettavan PHT-valmennuswebinaarisarjan. Kurssi oli todella hyödyllinen PHT-tutkinnon etätenttiä ajatellen.

Oman osaamisen kehittämisen lisäksi Monetra mahdollistaa loistavat urapolut. Työssä eteneminen ja kehittyminen tapahtuu työntekijän etua silmällä pitäen.