Slide

Ajankohtaista

22 lokakuun, 2021

Kustos ry alkaa valvoa in-house-yhtiöiden etuja

In-house-toimijat kokoontuivat syksyn alussa edunvalvonta-asioissa ja tunnistivat tarpeen yhteiselle edunvalvontaelimelle. Tähän tarpeeseen vastaa Kustos ry.  

In-house-toimijoita on kaikkiaan kolmisenkymmentä ja ne toimivat useilla eri toimialoilla. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 1,5 miljardia euroa. Yhdistyksen perustamisen tärkeimmäksi syyksi nähtiin mm., että muilla keskeisillä toimijoilla, kuten Kuntaliitolla, Suomen Yrittäjillä sekä Elinkeinoelämän Keskusliitolla on jo omat edunvalvontajärjestelmät. Myös yhteiskunnan kiihtyvä muutostahti oli syynä oman edunvalvontaelimen perustamiseen.

Kustos ry pyrkii vastaamaan erityisesti niihin in-house-yhtiöiden tarpeisiin, jossa toimeenpaneva viranomainen keskustelee ainoastaan helpoimmin tavoitettavien sidosryhmien kanssa, in-house-yhtiöiden jäädessä kuulemiskierrosten ja ennakkokeskustelujen ulkopuolelle. Lisäksi Kustos vastaa lainsäädännöllisiin asioihin, joiden impulsseista merkittävä osa tulee EU:sta. On myös tunnistettu, että ulkoa tuleva sääntely ei kaikilta osin ole suhteutunut kotimaiseen toimintaympäristöön.

Kustoksessa ovat jo entuudestaan mukana Sarastia, Meita, Istekki ja LapIT, ja uutena mukaan tulevat Monetra ja 2MIT. Nämä kuusi toimijaa muodostavat Kustoksen hallituksen, jonka jäsenillä olisi myös operatiivisia tehtäviä ydinviestien viestimisessä oikeille tahoille. Kustos ry:n kokouksessa 29.10.2021 hyväksyttiin jäseniksi Esko Systems Oy, Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ja Una Oy. Hallitus toivoo lisää osallistujia yhdistyksen työhön. Henkilöstöä ei ole tarkoitus palkata, ja tarvittaessa käytetään ostopalvelua.