Slide

Ajankohtaista

31 lokakuun, 2017

Konsernitilinpäätöstaito on taloushallinnon kovaa ydintä

Monetra ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston konsernitilinpäätös-kurssin tavoitteena oli luoda käsitys, mistä konsernitilinpäätöksen laadinnassa on kyse. Konsernitilinpäätös laaditaan, jotta konserniyritysten muodostamasta taloudellisesta kokonaisuudesta saadaan samanlainen kuva kuin ne antaisivat toimiessaan yhtenä taloudellisena yksikkönä.

Kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät muodostavat aika usein konsernin, sillä ne hoitavat velvollisuuksiaan useasti tytäryhtiöidensä kautta. Myös julkisyhteisöjen tulee laatia konsernitilinpäätös. Julkisyhteisöjen konsernitilinpäätöksen laadinnassa tulee ottaa huomioon muutamia erityiskysymyksiä, joihin toisen päivän aikana paneuduttiin.

Kurssille osallistui parisenkymmentä taloushallinnon huippuosaajaa. Kouluttajat KHT-tilintarkastaja Heidi Heikkinen ja KHT-, JHT-tilintarkastaja Juha Väärälä (KPMG Oy Ab) loivat kattavan kuvan osallistujille. Kurssin järjestäjätahot olivat tyytyväisiä päivien antiin.

Teksti ja kuvat: Sanja Starck