Slide

Ajankohtaista

3 marraskuun, 2016

Kilpailukykysopimus tuo muutoksia työaikalakiin

Tulevan kilpailukykysopimuksen tuomat muutokset vaikuttavat työaikalakiin sekä kaikkiin työehtosopimuksiin ja sitä kautta paikallisiin sopimuksiin. Tämän johdosta Monetra Oy pyytää asiakkaitaan kertomaan asiakasvastaavallenne viimeistään 30.11.2016 tavat, miten yrityksenne, kuntanne, kaupunkinne tai yhteisönne aikoo toteuttaa työajan pidennyksen 1.2.2017 jälkeen.

Mikäli organisaatiollanne on aikomus toteuttaa työajanpidennys jollain muulla tavalla kuin työaikalaissa tai työehtosopimuksissa on sovittu, niin tarvitsisimme tarkat määrittelyt toteutustavasta. Järjestelmiä sekä palkanlaskentaa varten tarvitsemme tiedon:

  • työajanpidennystapa (24 tunnin korotus vuosityöaikaan; esim. 6 minuuttia/vuorokausi, 30 minuuttia/viikko tai kolme vuorokautta/vuosi tai jokin muu tapa)
  • päiväkohtainen työaika
  • vuorokautisen ja viikoittaisen lisä- ja ylityön raja
  • mahdollisten työolosuhdelisien enimmäismäärien rajojen muutokset
  • tai jokin muu sovittu käytäntö.

Monetra Oy pyytää asiakkaitaan toimittamaan paikalliset sopimukset viimeistään 30.11.2016 mennessä. Tähän ajankohtaan mennessä toimitetut tiedot astuvat järjestelmissä voimaan lain ja työehtosopimusten mukaisesti.

Mikäli edellä mainitut tiedot saapuvat 30.11.2016 jälkeen, näiden asiakkaiden osalta toimitaan 1.2.2017 voimaan tulevien työaikalain ja työehtosopimusten ehtojen mukaan, kunnes järjestelmät saadaan muokatuksi asiakaskohtaisten sopimusten mukaiseksi.