Slide

Ajankohtaista

helmikuu 1, 2022

Kilpailukykyanalyysin tuloksia hyödynnetään tulevina vuosina

Monetra-konserni teetti loppuvuodesta 2021 laajan kilpailukykyanalyysin, jossa kartoitettiin asiakkaiden näkemyksiä Monetrasta. Kilpailukykyä tarkasteltiin viiden pääteeman avulla: arvioimalla muutoskykyä, kilpailuetua, suosittelua, kasvua sekä kannattavuutta, joista kukin osa-alue jaettiin tarkempiin aihekokonaisuuksiin.

Monetra-yhtiöt saivat tutkimuksesta paljon positiivista palautetta. Muun muassa viidestä muutoskyvyn osa-alueesta Monetra sai parhaat arvosanat luottamuksessa. Kilpailueduiksi asiakkaat listasivat mm. kuntapuolen tuntemuksen, laajan palveluvalikoiman, asiantuntijuuden ja kustannustehokkuuden. Näistä Monetrassa aiotaan pitää jatkossakin kiinni. ”Tutkijan näkökulmasta tässä on erinomainen pohja edelleen parantaa tekemistä, sillä sekä vahvuudet että kehityskohteet nousevat selkeästi esille”, toteaa Seedin Marko Parkkinen.

Arvokkaan palautteen perusteella määritellään kehittämisaskeleet

Kehittämiskohteiksi asiakkaat tunnistivat asiakaspalvelun ja sen nopeuden, resurssien riittävyyden sekä järjestelmien käytettävyyden. ”Työtä on vielä tehtävänä ja näitä asioita Monetrassa ryhdytään kehittämään määrätietoisesti. Palautteista saimme myös ideoita uusiin palveluihin ja tuotteisiin”, Monetra Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen mainitsee ja kiittää samalla asiakkaita palautteesta ja monetralaisia hyvästä työstä.


Tutkimuksen teki Ratkaisutoimisto Seedi. Vastaajia oli yhteensä 383 eli 30 % kaikista kyselyn vastaanottajista. Vastaajissa oli edustajia niin kunnista, kuntayhtymistä, sairaanhoitopiireistä kuin kuntaomisteisista muista organisaatioista. Tutkimus tehtiin Monetrassa nyt toista kertaa. Vastaajat kertoivat kokemuksistaan liittyen omaan alueyhtiöönsä.