Slide

Matti Mäkinen, kunnanjohtaja, Hankasalmi

”Odotan, että muutkin kunnat pääsevät ja uskaltavat tulla mukaan osakkaaksi Monetraan.”

Case Hanka­salmen kunta

”Pidän hyvänä asiana sitä, ettei Monetrassa ole jääty odottamaan, mitä kuntasektorilla tai maakuntauudistuksessa tapahtuu, vaan asioita on alettu viemään eteenpäin aktiivisesti.”

Matti Mäkinen
Kunnanjohtaja
Hankasalmen kunta


Hankasalmi – eloisa kunta Jyväskylän kupeessa

Hankasalmesta on hankala keksiä mitään pahaa sanottavaa. Se on aito maaseutukunta 45 minuutin ajomatkan päässä Jyväskylästä, ysitien varrella. Sopivan kaukana ollakseen elinvoimainen, mutta juuri sopivan lähellä tarjotakseen asukkailleen kaupungin edut Jyväskylästä. Rautatie luo mahdollisuuksia muun muassa matkailulle ja isot matkailuyritykset ovatkin yksi tärkeä elinvoimaisuustekijä Hankasalmella maatalouden ohella.

Hankasalmi on harvinainen kunta – ei vain sen ennakkoluulottoman ja tulevaisuuteen uskovan kunnanjohtajan vuoksi, vaan myös siksi, että siellä asustaa enemmän nuoria naisia kuin miehiä. Noin 5 000 asukkaan kunnassa on haluttu panostaa opetukseen ja varhaiskasvatukseen ja näin luoda vetovoimaa lapsiperheille. ”Kasvu ei ole kunnan itseisarvo, vaan nykyinen asukasmäärä on juuri sopiva”, toteaa kunnanjohtaja Matti Mäkinen.

Hänellä on hyvä käsitys kunnastaan, koska on ollut sen palveluksessa jo vuodesta 2004, ensin hallintojohtajana ja vuodesta 2007 kunnanjohtajana. Tulevaisuuden haasteet ovat varmasti olleet monen kunnanjohtajan mielessä viime vuosina, mutta Mäkinen katsoo tulevaisuuteen luottavaisena. Yksi osa tuota luottamusta on osakkuus Monetra Keski-Suomessa.

Monetraan osakkaaksi 

Viesti Jyväskylän kaupungin Talouskeskuksen muuttumisesta Monetraksi ei ole aiheuttanut huolta, pikemmin siinä nähtiin paljon uusia mahdollisuuksia. Hankasalmen kunnan on ollut helppo lähteä mukaan – olihan se ollut Talouskeskuksen asiakkaana jo vuodesta 2012 ja näin sillä oli vahvat siteet ja hyvät kokemukset Talouskeskuksen tarjoamista palveluista. Luottamus osakkuuden tuomasta syvemmästä asiakassuhteesta toi varmuutta päätökselle lähteä mukaan.

Mäkinen pitää hyvänä, ettei Monetrassa ole jääty odottamaan, mitä kuntasektorilla tai maakuntauudistuksessa tapahtuu, vaan asioita on alettu viemään eteenpäin aktiivisesti.

Annan arvoa, sille että Monetra on tullut valmiilla ja toimivalla konseptilla – eikä sellaisella, jota aletaan testaamaan asiakkaalla!

Monetrassa hän luottaa myös siihen, että siellä osataan palvella ja arvostaa erilaisia ja eri kokoisia asiakkaita.

Kuntien liikelaitokset usein liian pieniä järeille taloushallinnon järjestelmille

Mäkinen odottaa innolla, että kunta pääsee hyödyntämään Monetran osaamista pienten konserniyhtiöiden taloushallinnon asiantuntijuudessa. Hän uskoo, että tästä muodostuu selvää toiminnallista hyötyä, joka helpottaa muita kunnan toimintoja rahoitettaessa ja järjestettäessä. Taloushallinnan lisäksi pienelle kunnalle on ensiarvoisen tärkeää pysyä ajan tasalla kuntien muuttuvassa lainsäädäntökentässä. Tähänkin luovat varmuutta Monetran hyvin koulutetut asiantuntijat.

Myös Monetran tarjoaman vertaistuen Mäkinen kokee tärkeäksi. Pienten kuntien on mahdotonta ylläpitää riittävää asiantuntijuutta itsellään. Kriisi- ja muutostilanteissa on hyvä, että on joku, jolta voi kysyä neuvoja tai apua.

Kun on paljon erilaisia kuntaosakkaita, niin varmasti löytyy uusia ja hyväksi havaittuja käytäntöjä erilaisiin arjen haasteisiin,” Mäkinen päättää.