Slide

Ajankohtaista

7 toukokuun, 2020

KEINO-muutosagentiksi hankinta-asiantuntija Suvi Mäkelä

KEINO eli kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskukusen Pohjois-Pohjanmaan muutosagentiksi valittiin Monetra Oulusta hankinta-asiantuntija Suvi Mäkelä. Valtakunnallisessa KEINO-verkostossa toimii nyt jo 15 muutosagenttia, jotka työskentelevät eri maakunnissa.

Ensimmäiset agentit valittiin vuoden 2018 lopussa ja toiminta on laajentunut parissa vuodessa huomattavasti. ”Tehtävänämme on tarjota neuvoa ja tukea maakuntien hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda ja ylläpitää verkostoitumista hankintatoimijoiden välillä”, kertoo Suvi Mäkelä.

Valinnoilla on vaikutusta

Valtioneuvoston sivujen mukaan julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on viime vuosina ollut vähintään 30–35 miljardia euroa vuodessa. Hankintojen osuus maamme bruttokansantuotteesta on noin viidennes, joten niiden taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Koska julkinen sektori avaa kysynnällään markkinoita, edistää liiketoimintalähtöisten alustojen muodostumista ja luo kasvun edellytyksiä yrityksille, kuten KEINOn esittelyssä mainitaan, myös kilpailutusprosessien on oltava laadukkaita, määritelmien seikkaperäisiä ja valintaperusteiden läpinäkyviä. ”Muutosagentin tehtävässä tämä heijastuu muun muassa siten, että toimin viestinvälittäjänä paikallisen ja valtakunnallisen tason välillä”, Suvi Mäkelä esittelee.

Työ on monipuolista ja siinä korostuu alueellinen ja valtakunnallinen kehittäminen. ”Tuon meidän alueellamme KEINOa esille, etenkin innovatiivisuuden ja kestävyyden näkökulmasta. Toisaalta tuon Pohjois-Pohjanmaan alueelta tietoa KEINO-osaamiskeskukselle, kerron paikallista tarpeistamme, neuvon ja sparraan oman alueemme julkisia hankintayksiköitä. Pystyn neuvomaan oman verkostoni kautta ja hakemaan tietoa, onko joku toinenkin taho tehnyt samantyyppistä ja näin jaamme tietoa verkoston keskuudessa”, kertoo Mäkelä.

Lähituotannon hyödyntäminen luo elinvoimaa

Suvi Mäkelä on uudesta pestistään innostunut. ”Oman ammatillisen kehittymiseni lisäksi tästä on etua koko Monetra Oulun hankintapalveluiden tiimille, sillä saamme KEINOn avulla lisää kontakteja. Suuremmassa kuvassa etu heijastuu suoraan myös asiakkaillemme, sillä lisäämme vuoropuhelua ja tietoisuutta palveluista ja tuotteista ja näin pystymme luomaan kehittymisen mahdollisuuksia ja elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaan alueelle”, Suvi korostaa.

 

Yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa on alkanut vireästi ja Suvia voikin kuulla jo toukokuun loppupuolella hankintawebinaarissa, jonka Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät järjestää. KEINOn muutosagenttitoiminta näillä näkymin kestää vuoden 2020 loppuun asti.


Mikä on KEINO?

HankintaKEINO on konsortio, johon kuuluvat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto Ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Lue lisää KEINOn sivuilta.