Slide

Ajankohtaista

15 elokuun, 2017

Käytännön harjoittelu avaa näkymiä työelämään

Kesäharjoittelu Monetrassa tarjosi harjoittelijoille sopivissa määrin vastuuta ja haasteita. Harjoittelukausi täydentää opintoja ja tuo myös vastaanottavalle organisaatiolle uusia tuulia.


Teknisen liikelaitoksen, Teklin, käytävällä tuntuu loistavan aurinko, kun kaksi reipasta kesäharjoittelijaa tulee vastaan. Tuuli Timonen ja Katja Kokko ovat olleet suorittamassa OAMKin liiketalouden opintoihinsa kuuluvaa harjoittelujaksoaan Monetrassa, Oulun kaupungin teknisen liikelaitoksen toimipisteessä kesäkuukausien ajan.

Katjan harjoitteluun on kuulunut taloushallinnon tehtäviä, kuten ostolaskujen käsittelyä, tiliöintiä sekä myyntilaskuja. Tuulin harjoittelu on painottunut henkilöstöhallintoon ja hän on muun muassa tarkistanut palkkoja työaikajärjestelmän ja tehnyt työsopimuksia. ”Parasta on, että on päässyt tekemään koulussa opeteltuja asioita käytännössä”, sanoo Tuuli.

Kaija Murhu-Vähämetsä kertoo tomerista tekijöistä olleen paljon apua. ”Tekniseen liikelaitokseen tulee toistasataa kesätyöntekijää toukokuusta alkaen ja pelkästään jo heidän työsopimuksissaan on paljon tehtävää.” Kaija on Teklin yksikön palveluasiantuntija, tiimikoordinaattori ja myös yksi perehdyttäjistä.

Sopivasti haasteita ja vastuuta

Harjoittelukausi alkoi jouhevasti, sillä Teknisessä liikelaitoksessa on ollut harjoittelijoita useinkin. ”Meistä on mukava ottaa vastaan opiskelijoita ja koska perehdytysprosessi on mietitty valmiiksi, ei perehdyttämiseen mene liikaa aikaa”, kertoo Kaija Murhu-Vähämetsä. Hän kiittelee myös nuorten pohjakoulutusta ja erinomaisia tietoteknisiä taitoja, sillä näiden ansiosta harjoittelijat pääsevät nopeasti kiinni työtehtäviinsä ja järjestelmiin. Katja Kokko kertoo, että he ovat saaneet vastuuta sopivasti ja kysymyksiin on aina löytynyt vastauksia. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että työssä saattaa sattua virheitäkin, mutta niistä oppii. ”Eihän kukaan voi olla täysin oppinut, sillä ala ja työtehtävät muuttuvat koko ajan ja uusia järjestelmiä tulee. Aina voi oppia lisää ja mieli kannattaakin pitää avoimena uusille asioille”, kiteyttää Kaija ja kannustaa nuoria opiskelemaan omien tavoitteidensa puitteissa.

Olennaista on nähdä kokonaisuus ja uudenlaiset tavat tehdä

Tuuli ja Katja ennustavat talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien muuttuvan yhä sähköisemmiksi. Työntekijä on tulevaisuudessa aktiivinen asiantuntijalinkki automatisoitujen prosessin osien, robotiikan välimaastossa. ”Työntekijöiltä vaaditaan jatkossa erityisesti tarkkaavaisuutta ja hyviä tietoteknisiä taitoja”, toteaa Katja.

Organisaation ulkopuolelta tuleva henkilö voi joskus nähdä tarkemmin ja objektiivisesti prosessin kehityskohtia. Kaija Murhu-Vähämetsä korostaa, että vanhoja työtapoja olisi hyvä tarkastella ja kyseenalaistaa. ”Olen rohkaissut harjoittelijoita kertomaan, jos he huomaavat jonkin paremman tavan tehdä.” Hänen mukaansa uteliaisuus, eteenpäin suuntautuvuus, manuaalisen työn vähentämispyrkimys, kehittämiskyky ja looginen ajattelu ovat rakennusaineita hyvälle, pitkälle työuralle niin nuorilla kuin vanhemmillakin työntekijöillä. ”Näin pysymme mukana siinä kehityksessä, johon yhteiskunta menee”, summaa Kaija.

Vaikka harjoittelu alkaa olla pian loppusuoralla, Tuuli ja Katja saattavat palata Monetraan myöhemmin, kun opinnoissa on vuorossa lopputyön kirjoittaminen. ”Olemme saaneet jo joitakin ideoita lopputöitämme varten”, he kertovat. Monetraa he suosittelevat harjoittelupaikaksi myös muille talous- ja henkilöstöhallinnon suuntautumisvaihtoehdon valinneille opiskelijoille.

Teksti ja kuvat: Sanja Starck