Slide

Ajankohtaista

19 joulukuun, 2022

Kaksi vuotta kemikaaliturvallisempia hankintoja

Marraskuussa 2020 Monetra Oulu Oy sitoutui yhdessä neljän muun hankintayksikön kanssa sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön Green Deal -sopimukseen.

Sopimuksen tavoitteena on julkisten hankintojen kautta vähentää haitallisia kemikaaleja (aineita) varhaiskasvatuksen ympäristössä, sekä lisätä pohjoismaisen ympäristömerkinnän saaneiden tuotteiden ja palveluiden hankintaa ja siten vähentää lasten kokonaiskemikaalialtistumista.

Green Deal -sopimuksella vaatimukset voidaan viedä osaksi mukaan lähtevien hankintaorganisaatioiden hankintoja. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti ja se on toinen Green Deal -sopimus, joka on allekirjoitettu julkisen sektorin kesken kestävien hankintojen edistämiseksi.

Kemikaaleihin liittyvien vaatimusten asettaminen etenkin varhaiskasvatuksessa tehtävissä hankinnoissa on todettu merkittäväksi keinoksi vähentää kemikaaleihin liittyviä riskejä lasten terveydelle. Lapsuusajan kemikaalialtistuksen vähentämiseksi tehtävät toimet voivat myöhemmin näkyä myönteisellä tavalla myös aikuisten terveydessä.

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut on toteuttanut sopimusta ja sen kriteerejä eri hankinnoissa nyt kaksi vuotta. Mitä tänä aikana on saatu aikaiseksi? Ensimmäisenä tiukempia kemikaalikriteerejä sovellettiin pesu- ja siivousainehankinnassa. Hankinnassa rakennettiin pisteytysmekanismi, joka kannusti tarjoajia tarjoamaan mahdollisimman paljon ympäristömerkittyjä (Joutsenmerkki tai EU-kukka) tuotteita. Pisteytysmekanismi toimi ja hankinnan lopputuloksena ympäristömerkittyjen tuotteiden kokonaislukumäärä kasvoi huomattavasti. Hinnat pysyivät kuitenkin kohtuullisina. Tällä hetkellä päiväkotiympäristöjä koskevissa pesuaineryhmissä kahdestakymmenestä ostetuimmasta tuotteesta yhdeksäntoista on ympäristömerkittyjä.

Seuraavana kriteerejä sovellettiin tekstiilien hankintaan, jossa omana ryhmänään olivat esimerkiksi vuodevaatetekstiilit ja peitot sekä tyynyt. Hankinnassa kannustettiin tarjoamaan mm. Ökö-Tex -sertifioituja tekstiilejä sekä luomupuuvillaa. Kolmas hankinta, joka Green Deal -sopimuksen puitteissa on tehty, oli irtokalusteiden hankinta, jossa omana ryhmänään oli mm. päiväkotiympäristöjen kalusteet. Hankinnassa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi erilaisten liimojen kemikaaleihin sekä metallisten osien koostumukseen ja pinnoitteisiin.

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut hyödyntää Green Deal -sopimuksen puitteissa saatavaa kemikaalikoulutusta ja -konsultointia myös kattavasti muissa hankinnoissaan. Tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä ja saatuja oppeja laajasti eri kategorioihin. Green Deal -sopimuksen osalta seuraavina hankintoina tiukempien kemikaalikriteereiden osalta ovat tulossa lelut ja leikkivälineet sekä rakennetut ympäristöt, mukaan lukien leikkipuistot.