Slide
6 elokuun, 2020

Järjestelmäarkkitehtuuri mullistuksessa – tavoitteena tehokkuus ja suoraviivaisuus

Monetra-konserni on päättänyt hankkia yhteiset talous- sekä henkilöstöhallinnon järjestelmät. Konsernin tietohallintojohtaja Marko Pietilä kertoo, mitä vaiheita projektiin liittyy ja missä tällä hetkellä ollaan menossa.

─Järjestelmien yhtenäistämisen osalta olemme edenneet niin, että puolentoista vuoden projekti maksuliikenteen osalta on nyt loppuvaiheessa. 7/8 ympäristöä on yhdistetty ja viimeisenä on alkanut Monetra Oulun maksuliikenteen yhtenäistäminen, Marko Pietilä sanoo.

Lasku- ja palkkavälityspalvelut ovat kilpailutusvaiheessa paraikaa. Tarjouspyynnöt on lähetetty, ja syksyllä on määrä yhtenäistää lasku- ja palkkavälityspalveluja sekä niihin liittyviä osto- ja myyntireskontrakäytäntöjä. Marko Pietilä kertoo, että arkiston osalta ollaan käyttöönottovaiheessa. ─Olemme luoneet Monetralle arkiston, ja tätä ratkaisua tulemme tarjoamaan myös asiakkaillemme piakkoin.

HR-palveluiden kysyntä nousussa

Monetrassa on huomattu HR-palveluiden kasvava kysyntä. Tähänkin tarpeeseen asiakkaille tarjotaan aktiivisesti ja monipuolisesti ratkaisuja.  ─Olemme tekemässä tällä hetkellä vaatimusmäärittelyä ja kilpailuttamassa tietojärjestelmää henkilöstön kehittämisen (HRD) osa-alueelle, jossa tulemme tarjoamaan tämänhetkisen henkilöstöhallinnon järjestelmämme Personec OSS:n rinnalle toista vaihtoehtoa niille asiakkaille, jotka kokevat tarvitsevansa koko HR:n johtamisen tueksi siihen erikoistunutta tietojärjestelmää, Marko Pietilä hahmottelee.

Lisäksi ohjelmassa on taloussuunnittelun Intime Talsun korvaavan järjestelmän uusinta. ─Tulemme intergroimaan uuden järjestelmän Monetran palvelutuotantoon mm. budjetointi- ja ennustetietojen osalta. Tässä vaatimusmäärittelytyö alkaa näillä hetkillä ja tavoitteena on saada kilpailutettu tuote asiakkaittemme käyttöön vuoden 2020─2021 vaihteessa, Pietilä toteaa. Valmisteluvaiheessa on myös talous-ERP, jonka osalta Monetrassa ollaan valmisteluvaiheessa. ─Nyt kartoitamme asiakkaittemme nykytilaa ja erityisesti tavoitetilaa. Määrittelyssä ja hankinnassa kaikkineen keskeistä on vuoropuhelu asiakkaittemme kanssa ja pyrkimyksenämme on keskenään erilaistenkin tarpeiden yhteensovittaminen, jotta pystymme tarjoamaan mahdollisimman hyvät ratkaisut, avaa Marko Pietilä. Kartoituksessa kaikki Suomen keskeisimmät ohjelmistotalot tarjosivat Monetralle ratkaisujaan.

Järjestelmien harmonisointi tuo tehokkuutta ja suoraviivaisuutta 

​​​​​​​Kaikkineen järjestelmäarkkitehtuurissa on käynnissä suuret muutokset. Marko Pietilä kertoo syyt, miksi näin ja mitä hyötyjä myllerryksestä on: ─Tietojärjestelmä on väline, jolla voimme saavuttaa prosesseissamme lisätehokkuutta. Samalla uudistamme omia toimintatapojamme ja otamme eri alueiden välillä ennakkoluulottomasti toisiltamme parhaat käytännöt käyttöömme. Asiakkaalle kehitystyö tulee näkymään niin ikään positiivisesti. ─Järjestelmien yhtenäistäminen ja digitalisointi suoraviivaistaa prosessejamme, Pietilä huomauttaa. ─Näin pystymme saavuttamaan täysdigitaalisen talous- ja henkilöstöhallinnon, mikä mahdollistaa investoinnin rahoittamisen tulovirralla ja investoinnin poistoaikojen jälkeen alhaisemman kustannustason omassa palvelutuotannossa, mutta hioo myös asiakkaittemme osalta toimintaa tehokkaammaksi, mainitsee Marko Pietilä.

Tämä kehitys heijastuu kuntatalouteen rakentavasti ja toimii ikään kuin pienen skaalan prototyyppimäisenä esimerkkinä sille, kuinka talous- ja henkilöstöhallintoa voidaan tehostaa ja kuinka tehokkaat järjestelmät ja uudistuvat toimintatavat tuovat merkittäviä säästöjä. Sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelu on edennyt taas uuteen vaiheeseen; olemme valmiina muutokseen, kun sen aika koittaa.