Slide

Hyvinvointialueet

Historiallisen suuri hyvinvointialueuudistus haastaa toimijat yhteisten asioiden äärelle. Monetralla on ilo olla mukana useissa hyvinvointialueprojekteissa.  

Monetra-konsernin alueyhtiöissä työskennellään hyvinvointialueuudistuksen onnistumiseksi. Jokaisessa yhtiössä on meneillään oman alueensa käyttöönottoprojekti ja tämän lisäksi käynnissä on yhteisten HVA-asioiden tukiprojekti. Tukiprojektin avulla vähennetään päällekkäisyyksiä ja optimoidaan resursseja mm. etsimällä synergiaetuja ja varmistamalla yhteiset järjestelmäasiantuntijaresurssit. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös keskusteluissa järjestelmätoimittajien kanssa. Kaikki projekti etenevät suunnitelmien mukaan.

Hyvinvointialueprojektien mittakaava on tiedostettu ja riskeihin on varauduttu

Hyvinvointialueprojektit ovat sekä asiakkaalle että Monetralle merkittävä voimainponnistus. Jotta vältymme riskeiltä ja varmistamme prosessit huolellisesti, strategisesti kriittisille asioille on laadittu yhteinen toimintamalli, joka ohjaa kaikkien osapuolten toimintaa. Olemme myös varanneet lisäresurssia käyttöönottoon.

Palkanmaksuun vaikuttavia tietoja ylläpidetään yhteistyössä

Yhteistyö asiakkaan kanssa on keskeisessä roolissa. Jotta hyvinvointialueiden käyttöönotot onnistuvat, tulee henkilöstöä hyvinvointialueille siirtävien tahojen päivittää henkilötiedot omassa järjestelmässään ajan tasalle. Tämän jälkeen sekä luovuttava että vastaanottava taho ylläpitävää tietoja sovitun toimintamallin mukaisesti. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että tiedot ovat hyvinvointialueiden palkanmaksujärjestelmissä ajan tasalla ja palkka maksetaan oikein. Etenemisen kannalta sujuva päätöksenteko on tärkeää.

Jotta asiakkaillamme olisi vähemmän huolta

Monetrassa asiakkaalle toimitetaan kokonaispalvelu, joka muodostuu järjestelmästä, palvelusta ja asiantuntijuudesta. Emme tarjoa asiakkaalle pelkkää järjestelmää, vaan käytämme palvelussamme järjestelmätoimittajien toimittamia järjestelmiä, jotka ovat käytössä jo olevia ja meille jo ennestään vanhoja tuttuja kaikkine ominaisuuksineen.

Meillä on käytössämme vakiintunut asiakkuudenhoitomalli ja tartumme epäkohtiin viipymättä. Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja tuemme asiakkaitamme heidän toimintamalliensa ja henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä.

Toimimme hankintalain mukaisesti

Hankintalain näkökulma ja ehtojen täyttyminen ovat inhouse-toiminnassa kaiken kulmakivi. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ratkaisussaan (2012:61) linjannut, että sidosyksikköasema täyttyy, kun asiakasorganisaatio omistaa sidosyhtiötä ja käyttää tähän määräysvaltaa. Näin ollen kaikkien vähemmistöosakkaiden pitää pystyä vaikuttamaan yhtiön toimintaan edustajiensa välityksin ja osallistumaan vähintäänkin yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Monetrassa pienosakkaan määräysvalta ja siten inhouse-asema toteutuu KHOn määrittelemällä tavalla. Näitä kriteerejä ovat pienosakkaille kohdennettu yhteinen hallituspaikka, kaikkien osakkaiden yhteinen neuvottelukunta sekä liittyminen osakassopimukseen. Näin pienomistajankin ääni pääsee kuuluville.