Slide

Ajankohtaista

6 kesäkuun, 2017

Hyvä kumppani fasilitoi ja auttaa kehittymään

Oulun Veden Suunnittelu ja rakennuttaminen -yksikkö kutsui kehittämispäivänsä vetäjäksi Monetra Oy:n toimitusjohtajan Päivi Pitkäsen, jolla on vankka kokemus fasilitoinnista. Yhteistyö organisaatioiden välillä on ollut jouhevaa jo viiden vuoden ajan, joten oli luontevaa pyytää Päiviä oppaaksi myös sisäiseen kehittämistyöhön. ”On tietynlaista etua, että joku ulkopuolinen tulee pitämään kehitystapahtumia, kuten esittelemään tilannekatsauksia ja työpajoja”, kertoo Päivi, sillä myös Monetra Oy:ssa on pidetty vastaavantyyppisiä työpajoja konsulttijohtoisesti. Ulkopuolisen fasilitaattorin tehtävänä onkin ikään kuin kalastaa olemassa olevat ajatukset osanottajajoukosta ja antaa askelmerkit organisaation kehitykselle.

Tärkeintä on keskustelu

Yleisesittelyn ja aamukahvin jälkeen ohjelmassa oli Kunta10-kyselyn tuloksiin perehtyminen. Oulun Vesi sai henkilökunnaltaan hyvät arvosanat muun muassa työnantajansa suosittelussa ja eläkeikään saakka työskentelemisen jatkamisessa. Nämä kohdat kertovat, että organisaatiossa viihdytään ja että sitä arvostetaan työpaikkana. ”On tärkeä huomata, että vaikka kysely antaa hyvän indikaattorin organisaation tilasta johdolle ja esimiehille, sitä ei pidä lukea liian kirjaimellisesti. Sen sijaan tarkoituksena on avata keskustelua”, kertoo Päivi Pitkänen. ”Joskus tuloksissa voi olla jotain hämmentävää tai outoa, mutta silloinkin kannattaa rohkeasti kysyä, miksi näyttäydymme näin ja miksi vastaajat ovat kokeneet näin. Se on hyvä tapa saada organisaatiosta syvällisempää tietoa”, Pitkänen valottaa.

Vahvista olemassa olevaa hyvää

Työpajassa tavoitteena oli löytää neljä asiaa, jotka vaativat toimenpiteitä. Ensin etsittiin kolme kehittämistä vaativaa asiaa sekä yksi vahvuus, jota organisaation menestyksen vuoksi kannattaa vahvistaa. Keskeistä oli pysytellä asioissa, joihin voi itse vaikuttaa. Yksilötyöskentelyn jälkeen pienryhmissä kirjattiin asiat ylös, jonka jälkeen yhdessä keskustellen terävöitettiin toimenpiteiden kohteita. Tiiviin puolituntisen aikana löytyi toimenpiteitä seuraavilta aihealueilta: osaaminen, pelisäännöt, palaverit, ilmapiiri ja resurssit. Näistä äänestettiin kustakin ryhmästä yksi toimenpide, joka laitetaan toteutukseen mahdollisimman pian. Toimenpiteet, vastuuhenkilöt, aikataulu sekä seurantatapa koottiin taulukkoon, josta asian etenemistä on hyvä seurata esimerkiksi yksikköpalavereissa. Lähikuukaudet osoittavat, miten kehittämispäivän työssä onnistutaan.

Oulun Veden tiimiesimiehet luonnehtivat kehittämispäivää onnistuneeksi. Osallistava työtapa kannusti kaikkia aktiiviseen osallistumaan ja keskustelemaan. Sovittujen toimenpiteiden lisäksi päivän anniksi jäi useita hyviä ajatuksia hautumaan tulevaisuutta varten.

Teksti: Sanja Starck