Slide

Ajankohtaista

26 toukokuun, 2021

Hankintalakiin tulossa muutoksia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen hankintalain, erityisalojen hankintalain, puolustus- ja turvallisuusalojen hankintalain sekä rikosrekisterilain muuttamisesta (HE 244/2020 vp). Lakien oli tarkoitus tulla voimaan 1.3.2021, mutta esitys on edelleen eduskunnan käsittelyssä.

Lakiesitystä on kutsuttu ns. hankintalain korjaussarjaksi, sillä muutoksissa on pääosin kyse tarkennuksista ja teknisistä muutoksista. Esityksen keskeisimmät muutokset koskevat puitejärjestelystä tehtävien hankintojen ilmoittamista, pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita sekä dynaamista hankintajärjestelmää.

Puitejärjestelyä koskevia hankintalain pykäliä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että hankintayksikön olisi jatkossa ilmoitettava hankintailmoituksessa puitejärjestelyä käyttävien hankintayksiköiden yhteenlaskettu hankintojen enimmäismäärä taikka enimmäisarvo. Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä muut ehdot.

Lakiesityksessä ehdotetaan myös selvennettäväksi poissulkemisperusteita koskevia säännöksiä. Pakollisia poissulkemisperusteita koskeva selvitys voidaan pyytää myös alihankkijasta, ja hankintayksiköille annetaan mahdollisuus pyytää rikosrekisteriotteita myös tarjoajien alihankkijoista. Mikäli alihankkijan kohdalla poissulkuperusteen edellytykset täyttyvät, on hankintayksikön vaadittava, että tarjoaja korvaa kyseisen alihankkijan. Lisäksi esityksessä annetaan hankintayksikölle mahdollisuus soveltaa harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita myös kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa. Harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden soveltaminen olisi suositeltavaa etenkin sellaisilla toimialoilla, joilla esiintyy harmaata taloutta tai hankinnan ennakoidun arvon lähentyessä kansallisia kynnysarvoja.

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) osalta esityksessä mahdollistetaan järjestelmän tilapäinen sulkeminen milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana.  Sulkemisen mahdollisuudesta pitäisi ilmoittaa dynaamista hankintajärjestelmää perustettaessa eikä hankintayksikkö voisi ehdotuksen mukaan tehdä hankintoja järjestelmän ollessa suljettuna.