Slide

Ajankohtaista

27 lokakuun, 2020

Hallituksessa ollaan asiantuntija omalla persoonallaan

Roolini Monetran emoyhtiön toimitusjohtajana poikkeaa tytäryhtiöidemme johtamisesta ja tarkastelenkin asioita hieman eri kantilta. Muodostan jatkuvaa kokonaisnäkemystä siitä, mihin toimialamme on kehittymässä ja miten sen tarpeisiin voitaisiin vastata parhaalla mahdollisella tavalla koko konsernina. Haluamme olla tämän kentän suunnannäyttäjiä ja avainpelaajia – on itse uskallettava kasvaa ja samalla rohjettava kehittää tätä alaa koko yhteiskunnan eduksi. Näihin tavoitteisiin vankalla johtamisella on turvallista edetä.

Minulla on ilo ja kunnia toimia kolmessa Monetra-konsernin toimialaan keskeisesti liittyvässä organisaatiossa hallitusammattilaisena: Taloushallintoliitossa, Avainta-työnantajat ry:ssa ja Hallituspartnereissa. Näissä verkostoissa olen kokenut, että roolini on merkittävä: saan verkostojen kautta erittäin hyvin tietoa alaltamme ja minua kuunnellaan. Olen kokenut, että suorittamistani Kauppakamarin HHJ- ja HHJ-PJ-kursseista on ollut suuri hyöty ja suosittelenkin niiden suorittamista hallituksen jäsenille. Kaikissa kuntayhtiöissä tulisi olla hallitustyöosaamista ja vastuut selvinä, sillä on tärkeää ymmärtää, että vastuu osakeyhtiötä koskevassa hallitustyössä on suuri ja jokainen on omalla omaisuudellaan vastuussa. Toisin sanoen henkilökohtaisia riskejä on todellisuudessa olemassa. Nämä riskit kuitenkin pystytään ottamaan hallitusti, kun asiat tehdään oikein ja hallitus täyttää huolellisuusvelvoitteensa.

Keskeistä hallitustyössä on vastuunottokyky: pitää ymmärtää, että hallituksen jäsenen odotetaan tuovan lisäarvoa organisaatiolle. Hallituksessa tarkkaillaan asioita aina ”yhtiön hattu päässä”, yhtiön edun kannalta. Esimerkiksi poliittiset kytkökset tulee jättää hallitustyöstä pois. Kun hyppää perusroolistaan välillä toisaalle, saa myös itse omaan työhön oivalluksia, uusia näkökulmia ja vinkkejä.

Rimaa korkealle – uskalla kasvaa, myös johtajana

Toimitusjohtajan roolissa olen havainnut, että hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan toimiva yhteistyö on hyvin keskeistä koko organisaation onnistumisen kannalta. Voisi hieman kärjistäen kiteyttää, että jos tämä suhde ei toimi, se on yhtiön turmaksi. Luottamusta voi rakentaa monella tavalla, mutta korostaisin, että hyvä viestintä ja avoimet keskustelusuhteet ovat keskiössä, jotta luottamus rakentuu. Laajemmin koko hallituksen ja toimitusjohtajan hyvän suhteen rakentuminen ja organisaation edun katsominen on kaikkien hallituksen jäsenten vastuulla. Keskinäisten henkilökemioiden rakentumiseen tulee osallistua kaikkien kannustavasti ja arvostavasti keskustellen ja eri näkökulmia kuunnellen.

Lyhyesti hyvää johtajuutta voisi luonnehtia urheilusankarien tapaan: ”Omalla persoonalla tehdään työtä ja katsotaan mihin se riittää”. Menestykseen voi kasvaa ja persoonan merkitys tässäkin työssä on iso. Onnistuva ja menestyvä organisaatio tarvitsee hyvän johtajan, joka on avoin, luottamusta rakentava, eriäviä mielipiteitä sietävä, keskusteleva ja ihmiset huomioon ottava, suora ja rehellinen. Toimialan tuntemus, tulevien trendien ennustaminen ja avauksien rohkea tekeminen on kaikilla aloilla eduksi.

 

Päivi Pitkänen

Toimitusjohtaja, Monetra Oy