Slide

Ajankohtaista

21 maaliskuun, 2019

Erikoistumisopinnoista on hyötyä työssä

PHT on vaativa mutta laadukas tutkinto

Monetra Oulu Oy Sodankylän toimipisteessä istuu tyytyväinen sopimusasiantuntija. Armi Hyötylä suoritti PHT-tutkinnon hyväksytysti syksyllä 2018. PHT on merkki laaja-alaisesta palkkahallinnon osaamisesta, joka on osoitettu hyväksytysti suoritetulla tentillä. Hyötylä koki työn ohessa opiskelun hienoksi mahdollisuudeksi ja suosittelee tutkinnon suorittamista muillekin. ”Opinnot kestivät vuoden. Opiskeltavaa on paljon ja kattavan teoriaosuuden lisäksi teimme monenlaisia case-tehtäviä. Luennoitsijat ovat huippuammattilaisia ja opintojen myötä oli mukava tavata myös muita saman alan ihmisiä”. Hyötylän mukaan PHT-kokonaisuus on erittäin käytännönläheinen ja opinnot tuovat paljon lisää tietämystä ja näkökulmaa työhön. Opinnoissa painottuvat erityisesti vuosiloma-, työsopimus- ja ennakonperintälakiasiat.

Asiantuntijuudesta todellista hyötyä asiakkaalle

Syväosaamista ilmaisevia PHT- sekä taloushallintoalan KLT-tutkintoja hallinnoi Tili-Instituuttisäätiö, joka määrittelee tutkintojen säännöt, hyväksymisvaatimukset, tentin sisällön ja hyväksyy tenttisuoritukset. PHT on merkki laaja-alaisesta palkkahallinnon osaamisesta, joka on osoitettu hyväksytysti suoritetulla tentillä. KLT on puolestaan kirjanpitäjän erikoistumisammattitutkinto. Molempien tutkintojen suorittamiseen liittyy ammatillisen osaamisen ylläpito, josta raportoidaan säännöllisesti. ”PHT-tutkinnossa asiantuntijuuden ylläpitoon kuuluu mm. kahdeksan päivän koulutusvaatimus kolmen vuoden sisällä. Näistä on raportoitava Taloushallintoliitolle, joka ylläpitää julkista PHT-asiantuntijarekisteriä” kertoo Armi Hyötylä. Näin varmistetaan arvostetun tutkinnon laadukkuus, josta hyöty koituu viime kädessä loppuasiakkaalle.

Hakuaika PHT- ja KLT-tutkintoihin on vuosittain keväällä.

Lue lisää: