Slide

Ajankohtaista

24 helmikuun, 2022

Digistrategialla askelmerkit edelläkävijyyteen

Monetran visio täysdigitaalisesta talous- ja henkilöstöhallinnosta on ottanut aimo harppauksen digipalveluiden perustamisen myötä.

”Tehtävänämme on tuoda työpöytäautomaatioita, robotiikkaa sekä tekoälyratkaisuja asiakkaidemme ja henkilöstömme eduksi. Tavoitteemme on löytää parhaat ja hyötysuhteiltaan suurimmat kehityskohteet ja monistaa hyödyt kaikille alueyhtiöillemme. Visio täysdigitalisaatiosta ulottuu yli organisaatiorajojen asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin”, kiteyttää digijohtaja Kimmo Siponen.

Yhdellä iskulla enemmän kuin yksi kärpänen

Yksikön perustamisen taustalla on Monetra-yhtiöiden yhteinen tavoite saada hyvistä aloitteista synergiaedut irti. Keskeisiä kohteita, joiden parissa tiimi työskentelee, ovat robotiikka, tekoälyratkaisut, sovelluskehittäminen, kansalaiskehittäminen ja tiedolla johtaminen.

”Toimintamallimme ja -periaatteemme ovat oikeastaan aika yksinkertaiset. Tiimissämme on palvelupäällikkö, tekoälyarkkitehti, sovelluskehittäjä ja kuusi RPA-asiantuntijaa, jotka hallinnoivat mm. robottejamme. Uusia kohteita keräämme henkilöstöltämme automatisoidun kehitysprosessin avulla. Aloitteen saatuamme tutkimme ja selvitämme, kuinka kohde olisi toteutettavissa; teemme hyötylaskennan ja kartoitamme monistettavuuden mahdollisuudet. Mikäli aloite hyväksytään, se lähtee tuotantoon”, Kimmo kertoo. Tehdyt kohteet monistetaan kaikille alueyhtiöille, mikä näyttäytyy asiakkaalle digistrategian toteutumisena konkreettisesti. Esimerkkinä prosessin tuloksista on muutamat tilauksesta asiakkaille tuotetut robotit, jotka nivoutuvat suoraan palveluihin.

Koko Monetra kehittää

Uusin arjessa näkyvä asia on Power Platform -työkalujen käytttöönotto. ”Digikonsulttimme Tomi Willman huolehtii, että kaikilla monetralaisilla on mahdollisuus jatkuvasti kehittää omaa työtään ja toimintatapojaan. Tarjolla on koulutuksia, joiden avulla kuka vain voi tehostaa ja automatisoida helposti omaa ja tiiminsä työtä, mikä säästää aikaa ja vaivaa”, Kimmo esittelee. Hänen mukaansa hyödyt ovat samat kuin robotiikassa ja jo pieniäkin kohteita kannattaa automatisoida: ”Yhteinen nimittäjä on ketteryys”. Keskeistä on ajattelutavan muutos: kehityskohteita löytyy helposti, kun omaa työtä alkaa tutkailla automatisoinnin näkökulmasta.

Digijohtaja Kimmo Siposen tiimi tekee visiosta totta.