Slide

Tarja Lempeä ja Tuija Salminen, Sodankylän kunta

Talous- ja hallintojohtaja Tarja Lempeä ja taloussuunnittelija Tuija Salminen kertovat pienen kunnan taloushaasteista: "Kulurakenteemme on raskas, mutta uskomme, että keventäminen onnistuu mm. Monetran avulla".

27 helmikuun, 2024

Asiakasreferenssi Sodankylän kunta

”Kunnan toiminnassa pitäisi mennä kokonaisuuden tarkasteluun, tähdätä siihen, että koko kunta hyötyy ja kehittyy tasaisesti. Se on välillä saattanut unohtua”, Lempeä muistuttaa.

Vaikka useissa kunnissa taloustilanne on hankala etenkin koronakevään 2020 jälkeen, Monetra etsii aktiivisesti ratkaisuja asiakkaidensa kanssa arjen helpottamiseksi.

Tavoitteena balanssi

Lapissa sijaitsevassa Sodankylässä ahkeroidaan samojen ongelmien parissa kuin muissakin pienehköissä muuttotappiokunnissa. Sodankylän väestömäärä vähenee, eläköityminen kiihtyy ja valtionosuudet pienenevät jatkuvasti. Menojen karsintaa joudutaan miettimään ja uusia tulonlähteitä kartoitetaan jatkuvasti. Talous- ja hallintojohtaja Tarja Lempeän ja taloussuunnittelija Tuija Salmisen mukaan kunnan kulurakenne on raskas, mutta keventämisen uskotaan onnistuvan osaltaan myös Monetran avulla.

”Monetrasta saadaan sujuvuutta arkeen. Sähköistys, automaatiot ja robotiikka keventävät ja tehostavat prosessejamme”, Lempeä kertoo.

Kun taloushallintoa voidaan sähköistää, manuaalisen työn osuus kunnassa vähenee, mikä näkyy vuositasolla huomattavina säästöinä. ”Monetran palvelut vapauttavat meidän henkilöstöämme oman alansa substanssiasioihin”, Salminen kiittelee. Sähköiset yhteydet ja työkalut mahdollistavat sen, että yhteistyö sujuu jouhevasti. Monetran sivutoimipiste sijaitsee Sodankylän pääraitilla, joten tarvittaessa Monetran henkilökuntaa voi helposti tavata henkilökohtaisestikin.

Kaikkea ei tarvitse itse osata

Sodankylän kunta on jo aiemminkin tehnyt yhteistä kehitystyötä Monetran kanssa. Kuntien sähköistä talousraportointia koskevassa uudistuksessa Monetra on tärkeä kumppani.

”Kunnan vastuulla on tietosisältö, Monetra hoitaa järjestelmän ja tiedonvälityksen Valtiokonttoriin. Ei näin pienellä porukalla riitä aika hoitaa kaikkea, tai omaksua osaamista kaikilla osa-alueilla”, Lempeä sanoo.

Seuraavat askelmerkit selvillä

Esimerkkejä kunnan talouden tehostamisesta ovat ostolaskuprosessin sähköistäminen sekä mahdollinen uuden verkkokauppajärjestelmän käyttöönotto. Tavoitteena on laskutuksen automatisointi sekä rahavirran nopeampi liikkuminen. Kunnalle tämä merkitsee reaaliaikaisempaa kokonaiskuvaa taloudessa. Kuntalaiselle tämä näkyisi esimerkiksi sähköisenä ilmoittautumisena kunnan järjestämään uimakouluun. Netti-ilmoittautumisen yhteydessä hoituisi myös maksu.

Talouden tasapainotuksessa ja palvelurakenteen uudistamisessa kaikki kunnan palvelut sekä toimintatavat tullaan käymään läpi. Toimintatapoja tarkastellaan niin hallinnon, sivistyksen, perusturvan kuin teknisen toiminnan aloilla. Kaikkiin toimialoihin pyritään hakemaan uusia digitaalisia ratkaisuja.

”Tässä emme ole vielä hirveän pitkällä. Tarvitsemme varmaan ulkopuolista apua tässäkin”, Lempeä sanoo.

Talouden tasapainottamistyössä tullaan tarkastelemaan asioita myös konsernitasolla. Kuntakonserniin kuuluu myös kuuluisa Sodankylän elokuvajuhlat ry.

”Elokuvajuhlat ovat kunnalle tärkeä, myös identiteetin vahvistajana. Tänä tulevana kesänä ne järjestetään jo 35. kerran, nyt uudistetussa muodossa”, Salminen kertoo.

Tulevaisuudessa kunnan talousaseman toivotaan kohenevan muun muassa matkailun ja kaivostoiminnan myötä. Tärkeää on, että jatkossakin pienellä paikkakunnalla eläminen on mutkatonta ja kaikki on lähellä, palvelut pelaavat ja asukkaat saavat harrastaa ja nauttia luonnosta.


Tämä referenssitarina on osa Monetra-konsernin vanhojen referenssitarinoiden sarjaa.