Slide

Markku Illikainen, Toimitusjohtaja Kiertokaari Oy

"Päällä oli silloin niin monta muutosta, että emme halunneet tehdä kaikkea itse."

28 helmikuun, 2024

Asiakasreferenssi Kiertokaari Oy

“Aiemmin monia asioita piti sisäisesti kysellä ja selvitellä mutkien kautta, kun taas Monetran kanssa käytettävissä on laajasti asiantuntijoita ja osaajia talon sisällä.”

Markku Illikainen,
Toimitusjohtaja
Kiertokaari Oy

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse

Kiertokaari Oy on kunnallinen yhtiö, jonka toimialueella on yhteensä noin 300 000 asukasta 13 kuntaa. Se huolehtii jätteenkäsittelystä, jäteneuvonnasta ja tiedottamisesta sekä edistää jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. Markku Illikainen on toiminut yrityksen toimitusjohtajana vuodesta 2015 ja sitä edeltävän liikelaitoksen johtajana vuodesta 1995 asti.

Kiertokaari Oy työllistää vakinaisesti noin 30 henkilöä, mutta kesäsesongin aikana määrä nousee merkittävästi – yhteensä Ruskon jätekeskuksessa työskentelee 50 henkilöä, kun urakoitsijoiden ja yksityisten toimijoiden työntekijät lasketaan mukaan. Jätehuollon historian aikana kirjanpitoa, palkka- ja henkilöstöhallintoa on tehty niin itsenäisesti sisäisenä työnä kuin ulkopuolella tuotettuna palvelunakin. Monetran asiakkaaksi siirtyminen yhtiöittämisen yhteydessä oli luontainen valinta: ”Päällä oli silloin niin monta muutosta, että emme halunneet tehdä kaikkea itse. Toisaalta emme lähteneet edes miettimään taloushallinnon palveluiden kilpailuttamista, kun oli mahdollisuus jatkaa tuttujen toimijoiden kanssa.”

Paineet helpottavat

Vaikka taloudenhoidon vastuu on viimekädessä säilynyt Jätehuollolla, on tekemisen siirtäminen Monetralle helpottanut painetta toiminnoissa: ”Kun nämä asiat tehtiin ennen itse, niin meillä oli vain kaksi ihmistä talous- ja toimistotöissä. Siinä ei ollut yhtään särkymävaraa. Nyt kirjanpito ja reskontrat hoituvat ilman katkoja, kun vastuu niistä on Monetralla”, Illikainen kertoo, ja jatkaa myös asiantuntemuksen vakuuttaneen: ”Aiemmin monia asioita piti sisäisesti kysellä ja selvitellä mutkien kautta, kun taas Monetran kanssa käytettävissä on laajasti asiantuntijoita ja osaajia talon sisällä.”

Useihin pilotteihin mukaan heittäytynyt Kiertokaari Oy kiittelee aktiivista yhteydenpitoa. ”Jos jotakin korjattavaa on ollut, on siihen reagoitu kiitettävästi. Apua on aina saatu, kun sitä on tarvittu”, Illikainen vakuuttaa, ja kertoo pari kertaa vuodessa järjestettävästä kokoontumisesta, jonka yhteydessä käydään läpi häiriö- ja vikatilanteiden määrä ja syyt. Testaamalla on löydetty parhaat ratkaisut, mutta tekeminen ei ole jatkuvaa kokeilua: ”Kun olimme ensimmäistä vuotta yhtiömuodossa, vaihtui moni järjestelmä, mutta seuraava vuosi meni jo rutiinilla”.


Tämä referenssitarina on osa Monetra-konsernin vanhojen referenssitarinoiden sarjaa.