Slide

Antti-Jussi Vahteala, Haapaveden kaupunginjohtaja

"Pienelle toimijalle isosta kumppanista on etua. Yhteistyömme on ollut reilua, avointa ja ammattimaista.”

27 helmikuun, 2024

Asiakasreferenssi Haapaveden kaupunki

”Lähdimme Monetran asiakkaaksi, koska näemme, että tulevaisuudessa isommat toimijat operoivat kuntakentässä tehokkaammin kuin pienet yksittäiset kunnat. Muun muassa kirjanpito ja lainsäädäntö muuttuvat, ja näihin tarpeisiin isommalla toimijalla on mahdollisuus vastata paremmin. Yhteistyömme on ollut reilua, avointa ja ammattimaista. Tältä pohjalta asioita on hyvä kehittää edelleen.”

Antti-Jussi Vahteala
Kaupunginjohtaja
Haapavesi

Kokemusta pienistä kunnista

Haapaveden kaupungin tapauksessa on onnistuttu ratkaisemaan monia pieniä, yksittäisiä asioita. Usein pienissä kunnissa ongelmana on organisaation ohuus ja kapeus: kun jotain sattuu, ollaankin äkkiä pulassa. Monetra tarjoaa leveämpiä hartioita ja turvaa ottaessaan prosessit haltuun kokemuksella.

Haapaveden talousjohtajana kesän 2018 loppuun toiminut Maria Sorvisto kertoo, että Monetra on näkynyt hänen arjessaan monilla eri tavoilla, sillä meneillään on ollut juuri käyttöönottovaihe. Tulevaisuus näyttää valoisalta: ”Kun ohjelmat toimivat, toivon, että saan ajantasaisia raportteja ja prosessit ovat sujuvia. Jotta tähän päästään, prosessien tarkastelua vaaditaan myös asiakkaan puolella, eli meillä Haapavedellä.”

Usein toimintatapojen yhdessä tarkastelu onkin välttämätöntä onnistumisen kannalta: ”Ostolaskujen tarkastusprosessit, sisäinen työnjako ja sijaistukset pitää katsoa kuntoon. Kaikkiaan tämä on askel modernimpaan suuntaan. Kirjanpito tulee olemaan reaaliaikaista.”

Sorvisto luonnehtii yhteistyötä Monetran kanssa hyväksi ja yhdessä tekemistä riittää vielä päivittäisellä tasolla: ”Toivon, että yhteistyö tuo sujuvaa, arkea helpottavaa ja tuottaa hyvää rutiinia.”

Vaivattomuutta, avoimesti

Monet kuntien hallintoon keskeisesti liittyvät tekijät muuttuvat kiihkeälläkin tahdilla: kirjanpito, lainsäädäntö ja työehtosopimukset tuovat arkeen paljon seurattavaa ja opeteltavaa.

Kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahtealan mukaan tämä on keskeisin syy Monetran asiakkaaksi lähtemisessä: ”Näemme että tulevaisuudessa isommat toimijat toimivat kuntakentässä tehokkaammin kuin pienet yksittäiset kunnat. Näihin tarpeisiin isommalla toimijalla on mahdollisuus vastata paremmin.”

Erityistä kiitosta saa käyttöönoton vaivattomuus, joka on projektina vedetty vahvassa yhteistyössä kahden toimijan välilllä reilusti, avoimesti ja ammattimaisesti: ”Vaihdos, joka on tehty, on mietitty ja suunniteltu hyvin. Tältä pohjalta on hyvä kehittää prosesseja edelleen.”

Valmiita ratkaisuja

Usein Monetran asiakkaaksi siirtyminen tuo käyttöön paitsi runsaasti osaamista myös uutta teknologiaa – viimeisimpänä myös robotiikkaa. Sorvisto haluaakin nostaa esille myös tätä puolta muutoksesta: ”Sähköiset prosessit, toimintatapojen päivittäminen… On ollut virkistävää kuulla Monetran näkemyksiä siitä, millä tavoin asioita voidaan myös hoitaa.”


Tämä referenssitarina on osa Monetra-konsernin vanhojen referenssitarinoiden sarjaa.