Slide

Ajankohtaista

20 syyskuun, 2017

Älykäs robotti mukaan työelämän muutossuunnitteluun

Kuntasektorilla toimivat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukset yhdistävät jälleen voimansa uudessa tietotyön robottiautomaatiota suunnittelevassa ja pilotoivassa hankkeessa. Palvelukeskukset toteuttivat vuonna 2016 projektin, jossa selvitettiin robotisoinnin mahdollisuuksia talouspalveluiden automatisoinnissa. Projektin tulokset olivat rohkaisevia, ja tahtotila yhteistyön jatkamiselle oli vahva. ”Kun vielä Työsuojelurahasto tuli mukaan hankkeen osarahoittajaksi, oli helppo tehdä päätös jatkosta”, sanoo Monetran toimitusjohtaja Päivi Pitkänen.

Uudessa hankkeessa mukana ovat Kuhilas Oy, KuntaPro Oy, Monetra Oy, Provincia Oy (entinen Calpro Oy), Saimaan Talous ja Tieto Oy (Saita), ja uutena mukaan tullut Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos Talpa. ”Talpan mukaantulo tuo merkittävää lisäarvoa hankkeelle. Suomen suurimman kaupunkikonsernin palvelutuottajana Talpa on luonteva osa maan merkittävimpien talouspalvelukeskusten yhteistyöverkostoa”, toteaa Päivi Pitkänen.

PaRot-hankkeen toisessa vaiheessa tutun ohjelmistorobotiikan lisäksi pilottitoteutuksiin tuodaan tekoälyä koneoppimisen muodossa. ”Tekoäly tulee siis mukaan arjen toimintaan, ihmisten rinnalle ratkomaan talous- ja palkkahallinnon rutiinikysymyksiä. Odotamme innolla, millaisia konkreettisia hyötyjä tekoäly tuo tietotyön automatisointiin tällä toimialalla”, toteaa Saitan toimitusjohtaja Salli Kortelainen.

Palvelukeskukset toteavat hankkeen olevan tärkeä edistysaskel digitaalisaatioon liittyvien odotusten ja tavoitteiden toteuttamisessa taloushallinnon toimialalla. Perinteiset talous- ja palkkahallinnon työtehtävät ovat muuttumassa, osa sellaisenaan jopa katoamassa. Näin hanke on vahva osoitus kuntataustaisten palvelukeskusten halusta toteuttaa pitkäjänteisesti suurta muutosta yhteistyöllä ja samalla uudistaa alan toimintamalleja valtakunnallisesti.

Kaikkien palvelukeskusten yhteisenä tavoitteena on vastata entistä paremmin myös asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. ”Näiden tavoitteiden toteuttamisessa robotiikka ja tekoäly sekä kyky sopeutua digitalisaatiosta johtuvaan työelämän muutokseen ovat onnistumisen edellytys. Jatkossa ihmistyö ja digitaalinen työvoima muodostavat tiiviin ja tuloksekkaan yhdistelmän”, toteaa Kuhilaan toimitusjohtaja Riitta Hautaniemi.

Hankkeen organisoinnista ja hallinnoinnista sekä robotti-/koneälypilottien toteutuksesta vastaa MOST Digital Oy. ”MOSTilla on etuoikeutettu asema olla mukana edistämässä tietotyön robottiautomaatiota valtakunnallisessa hankkeessa”, toteaa MOST Digital Oy:n partneri Maria Vuontisvaara. ”Palvelukeskukset tekevät uraa uurtavaa työtä ja palvelukeskusten ennakkoluulottomuus tarttua muutoksen eturintamassa on erittäin arvostettavaa”, jatkaa Vuontisvaara. Hankkeen työelämän muutosta koskevissa osioissa on mukana myös Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Hankkeen sisältö: PaRot-hanke pähkinänkuoressa:
PaRot-hankkeessa paneudutaan henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen tunnistamalla uusia toimintatapoja ja kehittämällä uudentyyppistä työkulttuuria digikavereiden tullessa osaksi omaa tiimiä. Tarkoituksena on lisäksi kuvata työyhteisön muuttuvat rooli- ja kompetenssitarpeet, konkretisoida koneoppimis- ja keinoäly-avusteisen ohjelmistorobotiikkaa, kehittää uusia muutosjohtamisen työkaluja esimiehille tueksi muutoksen johtamisessa omassa organisaatiossaan.

Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös kaksi seminaaria, joissa käsitellään tietotyön automaation vaikutuksia työelämän muutokseen. Mukana olevien kuuden palvelukeskuksen palveluksessa työskentelee yli 1500 henkilöä. Yhtiöt käsittelevät vuodessa 6 miljoonaa myyntilaskua, 3 miljoonaa ostolaskua ja 2,5 miljoonaa palkkalaskelmaa.

Hankkeessa mukana olevat palvelukeskukset

  • Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu / Talpa, yhteyshenkilö: Jarkko Siren, rpa-asiantuntija
  • Etelä-Karjalassa palveleva Saimaan Talous ja Tieto Oy, yhteyshenkilö: Niina Koho, henkilöstöpäällikkö
  • Pohjois-Suomessa toimiva Monetra Oy, yhteyshenkilö: Timo Ritola, it-päällikkö
  • Kuopion seudun Kuhilas Oy, yhteyshenkilö: Riitta Hautaniemi, toimitusjohtaja
  • Päijät-Hämeen Provincia Oy, yhteyshenkilö: Teemu Kokkonen, kehittämispäällikkö
  • Valtakunnallisesti toimiva KuntaPro Oy, yhteyshenkilö: Marko Äärilä, asiantuntija

Hankkeen toteuttajakumppani

MOST Digital Oy, yhteyshenkilö: Maria Vuontisvaara, partneri, hankepäällikkö
Tampereen yliopisto/Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, yhteyshenkilö: Kirsi Heikkilä-Tammi, tutkimusjohtaja.

Teksti: Maria Vuontisvaara, MOST Digital Oy