Slide

Ajankohtaista

29 toukokuun, 2024

ALV-prosentin muutoksen vaikutukset Ceepos-maksamisen alustaan

Hallituksen suunnittelema yleinen arvonlisäprosentin korotus tulee vaikuttamaan maksamisen järjestelmiin. Muutostarpeita IT-järjestelmille uudessa ehdotetussa 25,5 prosentin arvonlisäverossa aiheuttaa erityisesti se, että ensimmäistä kertaa arvonlisäveroprosentti olisi desimaaliluku.

CPU on läpikäynyt järjestelmiensä toteutukset sekä rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin tuota muutosta silmällä pitäen.

ALV-prosentti on jo toteutettu desimaalilukuna kaikissa CPU:n toimittamissa tietojärjestelmissä. Siten ALV-prosentti 25,5 on lähtökohtaisesti nykyisellään Ceeposissa jo tuettu eikä mittavia muutostöitä tarvita.

Olemme kuitenkin havainneet yksittäisiä ALV-prosenttien käyttöyhteyksiä, jotka ovat aiheuttaneet tai tulevat aiheuttamaan pieniä korjaustoimenpiteitä Ceeposissa. CPU vastaa näiden korjausten ja päivitysten toteutuksesta asiakkaille ennen uuden ALV-prosentin voimaantuloa. Nämä muutokset eivät vaadi asiakkaalta Ceepos-ohjelmiston versiopäivitystä.

Muutoksia vaativat käyttöyhteydet:

  • Paytrail-maksurajapinta: Nykyisellään ALV-prosentti välittyy rajapintaan kokonaislukuna. Tämä voidaan muuttaa, kun Paytraililla on valmius ottaa ALV-prosentti vastaan desimaalilukuna, jonka jälkeen maksurajapinnan päivitys jaetaan verkkokauppoihin automaattisesti ennen uuden prosentin voimaantuloa.
  • Ceepos Mobiilimaksu: On tunnistettu kosmeettinen virhe ALV-prosentin näyttämisessä kuitin veroerittelyssä. Virhe on korjattu ja uusi sovellusversio on julkaistu sovelluskaupoissa toukokuussa. Virheellä ei ole vaikutusta verolaskentaan.
  • Verifone CM5-maksupäätekassa: Uuden ALV-prosentin tuki on vaatinut ohjelmamuutoksia ja uusi ohjelmaversio jaetaan maksupäätteisiin kesän 2024 aikana. Päivitysaikataulu sovitaan asiakaskohtaisesti.
  • Tietyt asiakaskohtaiset taloushallinnon liittymät, jotka koskettavat vain pientä osaa CPU:n asiakkaista ja joista olemme erikseen suoraan yhteydessä kyseisiin asiakkuuksiin.

Mitä Ceepos-käyttäjän tulee tehdä?

  • Varaa arvonlisäveron muutostoimenpiteitä varten riittävästi resurssia loppukesälle.
  • Ajoita muutostyöt oikein, jotta uusi veroprosentti ja päivitetyt hinnat tulevat voimaan oikeaan aikaan.
  • Toteuta arvonlisäveroprosentin muutos Ceeposiin perustamalla uutta ALV-prosenttia vastaavat veroluokat ja vaihtamalla veroluokka tuotteisiin, tuoteryhmiin ja tiliöinteihin.
  • Päivitä tarvittaessa myös hinnat. Ne eivät muutu automaattisesti prosenttimuutoksen myötä.

Tarvittaessa pystymme tarjoamaan tukipalveluna ajastettua ALV-koodien ja hintojen muutosta Ceeposiin rajoitetulle asiakasmäärälle. Myös CPU:lta tilattuna muutokset vaativat asiakkaalta valmistelutoimenpiteitä ja esitietojen toimittamista.

Tukipalvelun tilaukset tulee tehdä CPU:lle 15.7. mennessä (mikäli ALV-prosentin muutos astuu voimaan 1.9.2024).

Lisätiedot: 

Järjestelmäasiantuntija Jaana Vesavaara, Monetra Oulu Oy, puh. 044 703 0646, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@monetra.fi

Kysy lisää vaadituista muutoksista ja CPU:n tukipalvelusta:

CPU:n asiakastuki: asiakastuki@cpu.fi
puh: +358 10 841 9044 (mpm / pvm)