Vaihde arkisin klo 8-16: (08) 5586 7800

Palvelut

Tilaa käännös

  • käyttämällä sähköistä tilauslomaketta
  • postitse osoitteesta PL 60, 90015 Oulun kaupunki
  • sähköpostitse osoitteesta kaannokset@monetra.fi
  • soittamalla palvelunumeroon: 08 558 41856
  • faksitse numerosta: 08 557 2024 (Oulu) tai 014 617 321 (Jyväskylä)

Monetra Tulkkipalvelu tarjoaa käännöspalveluja viranomaisille ja yrityksille. Käännöspalveluun kuuluu varsinaisen tekstin kääntäminen toiselle kielelle ja valmiin käännöksen tarkistaminen.

Tilauslomakkeeseen


Käännöstä tilatessasi kerro mihin kieleen teksti on käännettävä, milloin toivot käännöksen valmistuvan ja miten voimme toimittaa valmiin käännöksen. Ilmoita tilausta tehdessäsi myös laskutusosoite. Käännöskoordinaattori pystyy arvioimaan työn hinnan ja siihen kuluvan ajan nähtyään käännettäväksi tarkoitetun tekstin. Käännettävän materiaalin voi toimittaa postitse, faksitse tai sähköpostitse. Salassapidettävä materiaali tulee aina toimittaa postitse. Tilaa käännös hyvissä ajoin, sillä kirjallinen kääntäminen vie aikaa. Tarvittava aika riippuu tekstin määrästä sekä käännöksen aiheesta. Sovi käännöskoordinaattorin kanssa käännettävän materiaalin toimitustavasta.

Mikäli tekstiin tulee muutoksia tai joudut perumaan tilaamasi käännöksen, ole viipymättä yhteydessä käännöskoordinaattoreihin. Käännöstoimeksiannon peruuntumisesta laskutetaan, mikäli käännöstyö on aloitettu. Vähimmäislaskutus on yksi sivu tai jo käännetyn sivumäärän mukainen.

Kääntäminen on kirjallista ja tarkkaa työtä, jolle on varattavaa riittävästi aikaa, sillä kääntäjän täytyy perusteellisesti perehtyä käännettävän tekstin aihepiiriin. Kääntämiseen tarvittava aika riippuu tekstin määrästä sekä käännöksen aiheesta.

Useimmiten käännöksen toisena kielenä on suomi, eli käännös tehdään joko suomen kielestä tai suomen kieleen. Valmiit käännökset leimataan Monetra Tulkkipalvelun leimalla, josta selviää, mistä kielestä mihin kieleen käännös on tehty.

Auktorisoitu käännös

Auktorisoidun käännöksen tekee (tai vahvistaa) auktorisoitu kääntäjä. Näin ollen käännös on laillisesti pätevä, eli käännöksellä on samanlainen todistusvoima kuin lähdeasiakirjalla. Auktorisoitu kääntäjä on henkilö joka on suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon. Auktorisoituja käännöksiä tarvitaan yleensä silloin, kun asiakirjoja esitetään ulkomaan viranomaisille tai Suomessa esim. maistraatille. Tilaajan kannattaa selvittää ennen käännöksen tilaamista, tarvitaanko nimenomaan auktorisoitua käännöstä vai ei, sillä kaikissa kielissä ei välttämättä ole auktorisoituja kääntäjiä.

Löydä oma asiantuntijasi – valitse oma organisaatiosi

Kuntatoimijan ketterä luottokumppani Monetra tarjoaa täsmäratkaisuja kuntien tarpeisiin. Monetra Tulkkipalvelu toimii Oulussa ja Jyväskylässä.